Aloittava yrittäjä saa kauttamme kaiken tarvitsemansa tiedon ja tuen yritystoiminnan aloittamiseen liikeidean jalostamisesta kannattavuusarviointiin, rahoitusneuvonnasta koulutusohjaukseen.

Toimivat yritykset saavat tukea kehittymisessä. Kehittyminen voi olla yritystoiminnan laajentamista, liiketoiminnan- ja osaamisen kehittämistä , tuote- ja palvelukehitystä tai laadun kehittämistä. Olemme yrittäjän tukena myös sukupolvenvaihdoksissa sekä yritysten osto- ja myyntitilanteissa.

Logo-Uusyrityskeskus-Suomi Meiltä Uusyrityskeskuksen palvelut Länsi-Uudellamaalla

 

Novago pikkuesite palvelut


 

Yritystulkista löytyvät oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat yrityksen suunnitteluun, rahoitukseen, perustamiseen sekä talouden ja markkinoinnin omatoimiseen hoitamiseen. Lisäksi Yritystulkki sisältää kattavan lomakkeiston yrittäjän arjen avuksi.

 

Asiakas vastaa siitä että sen Novago Yrityskehitys Oy:lle tai sen edustajalle antamat tiedot ovat oikeat ja paikkansapitävät. Novago Yrityskehitys Oy ei vastaa asiakkaan neuvontapalvelun puitteissa saamien neuvojen ja ehdotusten poh­jalta tehtyjen päätös­ten liiketaloudellisista ja verotuksellisista seurauksista.