8 företag från Novagos verksamhetsområde deltar i Kasvu Open!

Bland 49 sökande har de 15 företagen med den största tillväxtpotentialen valts ut till tillväxtprogrammet för företag, Västra Nylands och Saloregionens Tillväxtstig. Ett av företagen som valts till Tillväxtstigen är Katveturva Oy från Lojo, vars produkt bl.a. förebygger olycksfall i tunga fordons döda vinklar. Tillväxtstigen ordnas som en del av Finlands största sparringsprogram för företagstillväxt, Kasvu Open.

Företagen som gick vidare och kommer att sparras av experter är Homnia, Thinger Solutions Oy, ValueSource Partners Oy, Aistio, Membook Oy, PixMoor Oy och 3DTech Oy från Salo, 4Dream Ky, Pumpa Design Oy, Katveturva Oy och Lohjan Teollisuuskatot Oy från Lojo, Sanaskoti Oy från Sjundeå, Aviagroup från S:t Bertils, HookedByNorth från Karis samt Jevelo från Fiskars.

Företagens affärsidéer har att göra med t.ex. 3D-utskrivning, fordonssäkerhet, övervakning av fastigheters förhållanden, utveckling av upphandlingsverksamhet, lägenhetsförmedling, textilier av återvunnet material, obemannad flygning, naturkosmetik och digitala resebyråtjänster.

Novago Företagsutveckling Ab:s verkställande direktör Tom Gammals är med i processen för första gången.

“Mängden sökande var en positiv överraskning som visade på områdets tillväxthunger. Det var svårt att välja, eftersom både utgångspunkterna och målen var väldigt olika. Det är ett tecken på att i varje bransch finns en fördomsfri utvecklare.”

Enligt Gammals var det närmast en sak som de sökande hade gemensamt: viljan att växa. Han beskriver även själva tillväxtplanerna som realistiska. Förutom Gammals består domarkåren av verkställande direktör Eero Hettula från Västra Nylands Handelskammare, verkställande direktör Jyrki Sjöholm från Yrityssalo Oy, Mikko Mäkelä från västra Nylands Nordea, verkställande direktör Frank Hoverfelt från Ekenäs Energi Ab och utvecklingschef Kati Liikanen från Nylands Företagare.

Katveturva gör tunga fordon säkrare

Ett av företagens som valts till Tillväxtstigen är Katveturva, som strävar efter att göra arbetsmaskiner och tunga fordon säkrare med hjälp av 360-teknologi. Med hjälp av teknologin får föraren i realtid en bild av fordonets omgivning ur fågelperspektiv, vilket kan förebygga misstag och olycksfall i fordonets döda vinkel. En annan tjänst är övervakningsegenskapen, som gör det möjligt att följa med fordonet i realtid via en molntjänst, till exempel i fall av ofog eller terrorism.

“Den här egenskapen är beklagligt aktuell. I praktiken kan man med hjälp av den här egenskapen se var fordonet rör sig och vem som styr det, vad är förares situation och man också får videomaterial,” säger verkställande direktör Petteri Kataja.

Tillväxtpotentialen kommer framför allt från mängden tunga fordon. “Bara i Finland finns det cirka 150 000 fordon som har döda vinklar.” Företaget har kunder bl.a. inom industrin, kommunalsektorn, byggandet av infrastruktur och person- och godstrafiken.

Katveturva söker sparring för att finansiera sin tillväxt, bygga upp sitt team och bli internationellt. Sparringen är också ett tillfälle att stanna upp. “När man har ett litet eller medelstort företag kommer 80 procent av de långsiktiga resultaten från strategiskt arbete och 20 procent med operativ verksamhet, men i praktik i företags vardag är det tvärtom.”

Tillväxtstigens innehåll och framskridande

Domarna väljer 15 företag som sparras den 4 maj och den 23 maj. Då kommer experterna för olika sektorer (tillväxt, internationalisering, försäljning, finansiering, marknadsföring, ledarskap) det vill säga mjölnarna, att utmana och hjälpa företagen att nå sina egna tillväxtmål. Varje företag träffar mjölnarna för förtroliga samtal 10×45 minuter. De regionala domarna väljer i tillväxtstigens semifinal den 6 juni de två bästa företagen, som går vidare till fortsatt sparring och den nationella finalen som arrangeras i oktober 2017, Kasvu Open Karnevalen.

Mer information

Petteri Kataja, verkställande direktör för Katveturva Oy, 0408486649, petteri.kataja@katveturva.fi
Janne Roiha, Tillväxtstigens facilitator, Kasvun Roihu Oy*, tfn 044 034 2179, janne.roiha@roihu.com

Kasvu Open hjälper tillväxthungriga små och mellanstora finska företag att växa oberoende av företagets storlek eller ålder. Målet för år 2017 är att avgiftsfritt sparra 450 företag med hjälp av över tusen experter på 27 Tillväxtstigar. Årets höjdpunkt är Kasvu Open Karnevalen i oktober 2017 där Finlands bästa tillväxtföretag utses bland 100 finalister.
————————–
Tillväxtstigen möjliggörs av Novago, Västra Nylands Handelskammare, Luksia, Laurea, Hangö hamn, Ekenäs energi, Yrityssalo och Fiskars samt nationella partners Nordea, Finnvera, Technopolis, Varma, If, Sitra, Team Finland, Isku, Grano, Jyväs-Caravan, Jyväskylä yrkeshögskola, Avance/Ledarskapsutbildning, Jyväskylä universitet, Jyväskylä stad, Jyväskylän Messut och Mellersta Finlands förbund.
————————-
*Kasvun Roihu Oy är befullmäktigad arrangör av Kasvu Open-tillfällen och delägare Kasvu Open Oy, som är ett allmännyttigt bolag utan vinstsyfte. De andra delägarna är Mellersta Finlands handelskammare, Jykes Oy och Aava&Bang Oy.