Anställningen av ny verkställande direktör för Novago framskrider

Totalt 68 personer sökte tjänsten som verkställande direktör för Novago Företagsutveckling Ab.

Till intervju inkallades sju sökande, Juha Fadjukoff från Högfors, Sven Hult från Lojo, Kristian Lehtinen från Esbo, Kari Leivo från Lojo, Tom Gammals från Esbo, Tarja Salonen från Nurmijärvi och Esko Mertaniemi från Lojo.

Valet av ny verkställande direktör görs i styrelsemötet 15.12.2016.

 

Förfrågningar:
Leo Rintanen, styrelsens ordförande, tfn 045 185 2266