Företag i Hangö och Raseborg har fått extra stöd till följd av att de erhållit status som områden med akuta stukturomvandlingsproblem.

Raseborgsregionen (inkl. Hangö, Raseborg och Ingå) erhöll status som område med akuta strukturomvandlingsproblem sommaren 2012. Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) beviljade Novago Företagsutveckling Ab ett stöd för förbättrande av verksamhetsmiljön. Med hjälp av stödet har Novago tillsammans med utomstående experter arbetat för att stöda regionens företag och höja regionens profil som etableringsområde för företag.

Med hjälp av stöden kan man förverkliga utvecklingsprojekt i företag till ett värde av 7,1 miljoner euro

Under åren 2012-2014 har Novago hjälpt företag i Raseborg och Hangö med att göra ansökningar om finansieringsbidrag. Under projektperioden har man ansökt om sammanlagt 2 408 000 euro i stöd för företagen (för företagsprojekt vars sammanlagda värde är 13 837 000 euro). Stöd har beviljats för sammanlagt 1 074 000 euro (för företagsprojekt vars sammanlagda värde är 7 160 000 euro). Dessutom väntar stödansökningar för 700 000 euro på beslut eller tilläggsutredningar.

Det stöd Novago har erhållit för att förbättra verksamhetsmiljön tar slut i september 2014.

Slogan-1

 

 

 

 

Företagskontakter

Tack vare projektfinansieringen har det varit möjligt att marknadsföra Raseborgsregionens som en attraktiv etableringsort för företag. 2 500 företag har intervjuats per telefon med syftet att kartlägga företagens etableringsintresse i Raseborgsregionen. Dessutom har man skickat sju elektroniska marknadsföringsbrev under januari-augusti 2014 till sammanlagt 3 000–4 000 företag utanför regionen. Marknadsföringsbreven har haft olika temainnehåll. Inom regionen har man kontaktat och träffat – eller bestämt möte – med 70 lokala företag. Under mötena diskuterar man bland annat utvecklandet av företaget, inversterings- och nyanställningsbehoven.

********************************************************************

Finnpartnerships

Idag är internationalisering nästan ett måste om man vill ha finansiellt stöd för sin verksamhet och vara framgångsrik på lång sikt. Novago erbjuder företag ett tillfälle där man kan ta del av och fråga om (finansiella) stöd för affärsverksamhet i utvecklingsländer. Torsdag 2.10 kl. 9-10.30, Novago Företagsutveckling Ab, Nummisvägen 12-14, Lojo http://novago.fi/sv/almanna/varifran-pengar-internationalisering-frukostseminarie-2-10-2014-om-finansiellt-stod-etablerings-och-importprojekt-som-riktar-sig-till-utvecklingslander/ I tillfället deltar www.finnpartnership.fi och www.smartinternationalization.fi. Välkommen!

Andelslagsföretagande

Novago arrangerar en gratis skolningsdag om andelslagsföretagande vecka 48 i slutet av november (mer information publiceras på http://novago.fi/sv/nyheter/ när datumet är klart). Skolningsdagen bjuder på huvudprinciperna för andelslag som företagsform, andelslag som samarbetsform/nätverk, andelslagsföretagande i olika branscher och en andelslagsföretagare som berättar om sin egen verksamhet. Välkommen!

********************************************************************

Kom ihåg att du kan använda Novagos kostnadsfria rådgivning när det går bra för företaget – vi stöttar och uppmuntrar stadig utveckling och tillväxt – eller när det finns orsak till oro – vi funderar tillsammans hur situationen kunde förbättras.

roy-sjoblom[1] Företagsrådgivare Roy Sjöblom, 044 369 1036, roy.sjoblom@novago.fi

 

 

 

marttina-sundqvist[1] Företagsrådgivare Martina Sundqvist, 044 369 1866, martina.sundqvist@novago.fi

 

 

Novago Företagsutveckling Ab betjänar alla regionens företag: bedömning av affärsverksamhetens lönsamhet och utveckling, ansökande av finansiering, anlitande av underleverantör, logistik, marknader, anskaffning av material och råvaror, företagsköp, tomter och företagslokaler, arbetskraft och kompetensutveckling – och även HINKU -ärenden. www.novago.fi

Rådgivning också via Skype eller Lync!

*************************************************************************

Uutiskirje otsikkokuva_Varaa kasvaaEftersom Raseborgs ekonomiska region (Hangö, Raseborg och Ingå) erhållit status som område med akuta strukturomvandlingsproblem, kan regionens företag ansöka om:

–          Investeringsstöd för ny affärsverksamhet och investeringar som behövs för dess förverkligande, såsom maskin- och utrustningsanskaffningar, byggnader, byggande. Stödprocenten för små företag (<50 personer, omsättning och balans ≤ 10 milj. euro) är 20 % och för medelstora företag (50-249 personer, omsättning ≤50 milj. euro, balans ≤43 milj. euro) är 10 %

Företag kan ansöka om höjda ÄRM-stöd till utgången av år 2015, eller så länge som stödpengarna räcker.