Hur har VALTAUS kommit igång?

Från målgruppen av sme-företag med intresse för tillväxt och internationalisering fick vi till årsskiftet 2017/18 ihop en grupp på 14 sme-företag, som representerar olika branscher och har olika storleksgrad av omsättning. Den gemensamma resan som räcker ungefär 15 månader startade med ett kick-off-tillfälle den 16.1.2018. Året började med att göra upp tillväxtplaner för de enskilda företagen enligt så kallade tillväxtkartor, som omfattar förberedelser och sparring huvudsakligen i enskilda träffar tillsammans med företagets verkställande direktör. Till fredagen den 13.4.2018 hade vi haft 44 sådana här 2-3 timmar långa möten. Den första av fem verkstäder för tillväxtcoaching med ämnet ”Tillväxtens förutsättningar” ordnades i Lojo den 1.2.2018 och den första gemensamma temaverkstaden för Nyland under rubriken ”Framtidens förändringar och möjlighetslandskap” ordnades i Borgå den 22.3.2018, med Futures Platform Oy från Helsingfors som facilitator och deras nätbaserade framtidsprognosticeringskarta som verktyg.