Novago får ny styrelse

Novago Företagsutveckling Ab:s bolagsstämma utsåg 6 medlemmar och deras suppleanter till styrelsen. Följande personer valdes som medlemmar och suppleanter (inom parentes) till styrelsen för den följande 4 års perioden:

Teuvo Sarin (Ari Pihlström)
Mika Herpiö (Kirsi Mantua-Kommonen)
Nana Närhi (Dennis Strandell)
Ulla Vilén-Gunnarson (Jarl Boström)
Juha-Pekka Isotupa (Pekka Puistosalo)
Mikael Borgman (Camilla Grundström)

Avsikten är, att styrelsens sammansättning består i 4 år, men då den väljs för två års perioder, kommer den att bekräftas vart annat år i samband med bolagsstämman.

Bolagsstämman framställer att styrelsen i sitt konstituerande möte skulle välja Mikael Borgman som ordförande under den första två-års perioden (Mika Herpiö vice ordförande) och Mika Herpiö under den senare två-års perioden (Mikael Borgman viceordförande).

Novagos bolagsstämma hölls i två delar, den 2.6.2017 och 19.6.2017.

 

För mer information, kontakta:
Mikael Borgman, blivande styrelseordförande, tel. 040 040 4687

Novago Företagsutveckling Ab är ett Västnyländskt kommunägt företagsutvecklingsbolag med uppgift att stöda regionens företag i samtliga skeden under deras livscykel. Verksamhetsområde omfattar Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå. Rådgivningstjänster erbjuds på svenska, finska och engelska. www.novago.fi/sv