Novago har hjälpt till att grunda 122 nya företag i Västra Nyland under januari-september 2016

Novago har hjälpt till att grunda 122 nya företag i Västra Nyland under januari-september 2016

Under tidsperioden januari-september besökte 259 nya kunder Novago Företagsrådgivning Ab:s nyföretagarrådgivning för att diskutera sin affärsidé med företagsrådgivare. Antalet kundkontakter som innehöll rådgivning var sammanlagt 584.

Fram till slutet av september hade det med hjälp av Novago grundats 122 nya företag i Västra Nyland, och i de här företagen finns 136 nya arbetsplatser. Under samma tidsperiod år 2015 grundades 125 nya företag. Antalet grundade företag har varit nästan detsamma, vilket fortfarande tyder på att folk är försiktiga med att grunda företag. Försiktigheten, eller god planering, kan också skönjas i att kunderna har användt rådgivningen fler gånger än under de föregående åren.

I det här skedet av året ser det ut så att antalet grundade företag kommer också i år att vara mindre jämfört med de föregående åren. Däremot ligger antalet affärsidéer fortfarande på hög nivå. I allmänhet har intresset för företagande växt. I år har nyföretagarrådgivningen också haft fler kunder som är intresserade av att köpa företag.

Nationellt sett ökade antalet grundade företag

Under januari-september grundades 5531 företag med hjälp av nyföretagarcentralerna runtom i Finland. Detta var en procent mer än förra året. Antalet nya kunder vid nyföretagarcentralerna var 12167, vilket således var en ökning på tre procent från förra året.

– I år är utsikten bättre än förra året. Då tog startpengarna slut i vissa regioner redan i maj och nästan i alla regioner senare på året. I synnerhet under sista kvartalet år 2015 rasade antalet nygrundade företag tydligt. Nu ser det ut så att startpengarna kommer att räcka, så förmodligen kommer det att grundas fler företag i år än förra året, förutspår Jari Jokilampi, verkställande direktör för Nyföretagarcentralerna i Finland r.f.

Novago arrangerar Borde jag starta eget – evenemang i november

Novago Företagsutveckling Ab erbjuder kostnadsfri rådgivningstjänst för alla som ämnar bli företagare. Förutom personliga rådgivning ordnar Novago kostnadsfria evenemang för nya företagare, där Novagos företagarkund berättar om hur det var att bli företagare och sakkunnigorganisationerna öppnar upp för olika delområden inom företagandet.

I november arrangerar Novago Ryhdynkö yrittäjäksi -tillställningen i Lojo 10.11.2016 och Borde jag starta eget i Raseborg den 17.11.2016. Mera information om dessa kostnadsfria kvällstillställningar hittar du på Novagos nätsidor http://novago.fi/sv/events/. Här hittar du också nästa års evenemang som kommer att uppdateras innan december.

Tidsreservering info@novago.fi eller 019 369 1865