Novago har valts till Startti Plus tjänsteleverantör av Nylands TE-byrå

”I Startti Plus koncentrerar man sig just på de rätta sakerna – dvs. att hitta kunderna och locka dem till att köpa företagets tjänster och produkter. Vi ser det här som ett viktigt tillägg i betjäningen av nystartade företag. Naturligtvis är kunskaperna i försäljning och marknadsföring viktiga för alla företagare och vi betjänar dem tillika, men Startti Plus är ett nytt koncept som Nylands NTM-centralen och TE-byrån utvecklat för sina startpengskunder”, säger Tom Gammals, Novagos verkställande direktör.

Med Novago fördjupar du din affärsidé bla gällande:

1) vem är dina kunder,
2) hur når du dem, och
3) hur får du kunderna att upprepat köpa från dig.

En välgjord utvecklingsplan skapar framgång för ditt företag en lång tid framöver

Novago har valts till Startt Plus tjänsteleverantör av Nylands TE-byrå i regionen Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå. Startti Plus är en kostnadsfri sakkunnigtjänst anordnad av TE-byrån till kunder som nyss inlett sin företagsverksamhet. Du får handledning i att effektivera din försäljning samt i att förbättra ditt marknadsföringskunnande.

Tilläggsinformation: www.novago.fi/sv/starttiplus

Från början av år 2017 beställer Nylands TE-byrå inte längre startpengsutlåtanden från nyföretagarcentralerna, men uppmuntrar även i fortsättningen startande företagare att anlita företagsrådgivningen.

STARTTI PLUS BROSCHYR

Novago Startti Plus