Novago koncentrerar sig på företagsrådgivning

Novago har tillsammans med sina ägarkommuner Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå förnyat sin strategi så att den bättre motsvarar kommunernas önskemål och behov i deras utveckling av kommunernas livskraft.

I den uppdaterade strategin koncentreras Novagos uppgift på att främja grundandet av nya livskraftiga företag, skapa lönsam affärsverksamhet och stöda företagens utveckling och tillväxt. Det här verkställs genom att producera kundorienterade högklassiga företagsrådgivningstjänster, som livar upp verksamhetsområdets företags- och näringsliv, bidrar till att skapa nya arbetsplatser och förbättra ägarkommunernas finansiella läge, samt stöder deras anseende som lockande etableringsorter.

Deltagandet i projekt som ligger utanför verksamhetens tyngdpunkter övervägs noggrant och sker i samtycke med kommunernas beslutsfattare. Projekt och uppgifter inom regionutveckling kommer att överenskommas skilt.

Strategiuppdateringen och Novagos svaga ekonomiska läge för även med sig ändringar i Novagos organisation. Novago överväger att minska två årsverken på grund av produktionsmässiga och ekonomiska skäl. Besluten om uppsägningar görs under juni månad. Den interna organisationsstrukturen formas under år 2016. Ansvarig för ledningsgruppen, Roy Sjöblom, fortsätter som tillförordnad verkställande direktör till slutet av 2016. Ändringar i organisationen meddelas då beslut tagits.

”Med dessa förändringar vill vi stärka Novagos kärnkompetens – företagsrådgivningen. Novago har i år varit med om att skapa närmare 150 nya arbetsplatser, ansökt om över en miljon euro finansiering åt företag och betjänat över 350 kunder, både personer som planerar att starta eget samt regionens företag. Kommunernas finansiella insats i verksamheten betalar sig tillbaka i mångfald i och med dessa resultat, bland annat som skatteintäkter”, berättar Leo Rintanen, Novagos styrelseordförande.

Under Novagos administration fortsätter de nuvarande projekten. Dessa är Go 4 Work! som erbjuder sysselsättningstjänster för företag, Tuunaa Tuottoa Vol.2 som stärker företags samarbete i den kreativa branschen samt konkurrenskraften, Välke som koncentrerar sig på företagens energieffektivitet och Östersjö-samarbetsprojektet Village Waters som riktar sig till företag med tekniska lösningar för avfallsvattenhantering i glesbygden. Projektverksamheten bidrar till synergieffekterna inom företagsrådgivningen och till konkurrenskraften hos regionens företag.

Förfrågningar:
Leo Rintanen, styrelsens ordförande, tfn 045 185 2266
Roy Sjöblom, tillförordnad verkställande direktör, tfn 044 369 1036