Novagos VÄLKE-projekt bidrog till att 15 hushåll och 4 mikroföretag i västra Nyland anskaffade solenergi

Samupphandlingen av solenergisystem beställdes efter anbudsförfarande av GreenEnergy Finland Oy i Villmanstrand. Panelernas elsystem installeras av lokala Sähköpalvelu Jari Tuomikoski från Lojo.

Samupphandlingen av solenergisystem, som arrangerades via Novago Företagsutveckling Av, är en del av det regionala HINKU-arbetet och det två-åriga VÄLKE-projektet. Välke är en förkortning av orden ”Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa yrityksille ja kunnille”.

Samupphandlingen av solenergisystem påbörjades i Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå i mars 2016. Avsikten var att skaffa färdigt uttänkta och konkurrenskraftiga solpanelssystem åt alla de hushåll och företag som deltar och därmed minska andelen köpt el. Systemen som nu levereras är mellan 2,6 – 7,28 kWp.

Kuvassa vasemmalta: sähköasentaja Janne Laakko, yhteishankintahankkeen vetäjä, energia-asiantuntija Markku Nordström Novagolta, asentaja Kimmo Ruotsalainen ja isäntä ja kohteen omistaja Jarmo Luomaniemi)
Kuvassa vasemmalta: sähköasentaja Janne Laakko, yhteishankintahankkeen vetäjä, energia-asiantuntija Markku Nordström Novagolta, asentaja Kimmo Ruotsalainen ja isäntä ja kohteen omistaja Jarmo Luomaniemi)

Hälften av systemen redan installerade

En installationsgranskning har utförts för alla deltagande hushåll och företag. Hälften av systemen har redan installerats och tagits i bruk. GreenEnergy Finland använder lokala företag för installationerna och har beställt arbetet av Sähköpalvelu Jari Tuomikoski Oy och T:mi Sähköpalvelu Laakko i Lojo.

En av de färdigställda installationerna är Jarmo Luomaniemis 18 panelers, eller 4,62 kWp:s, GEF-solelsystem i Karislojo.

Även företagen deltar

Heli Kurimos artikel i Länsi-Uusimaa tidningen 28.7.2016 berättar hur solpaneler installerades på förrådstaket hos mikroföretagaren Ismo Eerikkilä. Hushållet använder ca 32 000 kWh el i året och anskaffningen av solelsystemet inklusive installationer kom att kosta 7500 euro. Läs hela artikeln här: Aurinkosähkö on lohjalaisyrittäjän mielestä investointi tulevaisuuteen http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/417236-aurinkosahko-on-lohjalaisyrittajan-mielesta-investointi-tulevaisuuteen

Markku Nordström från VÄLKE-projektet tycker att man i fortsättningen kunde funder över att göra en samupphandling av solpaneler även för små- och medelstora företag.

Nordström hoppas dessutom, att kommunernas tillståndshandlingar gällande installation av solpanelsystem skulle bli lättare. Nu varierar praxisen allt från att inte behöva göra en anmälan (utom då det gäller skyddade byggnader) till att man behöver åtgärdstillstånd, vilket kan ta flera veckor i anspråk att få.

Förfrågningar: Markku Nordström, energispecialist, 044 373 1301