Sammansättningen av Novago styrelse ändras

Sammansättningen av Novago styrelse ändras

Som ny företagarmedlemmen i Novagos styrelse har valts Mikko Piirtola, counsel, Advokatbyrån Lexia Oy (Lojo) och som hans suppleant Tom Hillner, restaurangchef, Restamax Oyj (Lojo). Den tidigare företagarmedlemmen Vesa Siljamo har sagt upp sig från styrelse i och med att han flyttar utomlands. Ändringarna steg i kraft 16.6.2016.

 

Förfrågningar:
Leo Rintanen, styrelsens ordförande, tel. 045 185 2266