Tom Gammals är Novagos nya verkställande direktör

Novago Företagsutveckling Ab:s styrelse har utnämnt Tom Gammals (född 1966) till Novagos nya verkställande direktör fr.o.m. den 1 januari 2017.

”Verksamhetsmiljön för företag och kommuner har förändrats under de drygt fem år som Novago funnits. Nu fokuserar Novago på företagsrådgivning och styrelsen anser, att Tom kan förnya servicen i en kundvänligare riktning med hjälp av sin starka kompetens och erfarenhet från företagsvärlden”, säger Novagos styrelseordförande Leo Rintanen

Tom Gammals övergår till den nya uppgiften från Remax Suomi Oy.

 

Förfrågningar:
Leo Rintanen, styrelsens ordförande, tfn 045 185 2266

 

Novago Företagsutveckling Ab ägs av de västnyländska kommunerna Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå. Bolaget koncentrerar sig på att producera kvalitativt högtstående företagstjänster, att hjälpa till vid grundandet av livskraftiga företag samt att hjälpa till att utveckla lönsam näringsverksamhet. På detta sätt skapar bolaget nya arbetsplatser på ägarkommunernas område och bidrar till att stärka deras rykte som attraktiva etableringsplatser.