Uutiskirje 1/2018: Toimitusjohtajan terveiset & Novagon strategia

Bäste läsare,

Hoppas att din vår har börjat bra och fört med sig många nya möjligheter. Åtminstone för Novagos del har året 2018 erbjudit flera nya möjligheter. Ekonomins återhämtning har bl.a. inneburit att våra kunders behov har förändrats. Bland annat har finansieringsöversikter för investeringar och ansökningar för investeringsstöd helt klart ökat. Novago har också utarbetat sin nya strategi för åren 2018 – 2020, och jag tänkte här lyfta fram några centrala punkter. Också landskapsreformen är på allas läppar, och vår strategi och Vision 2030 stöder Nylands vision ”att vara Europas bästa område att bo och verka på!”. Genom sin verksamhet skapar Novago arbetsplatser och livskraft till stöd för Västra Nylands strävan att vara en livskraftig del av Europas bästa område för företagande och verksamhet! Novagos uppgift är att främja grundande av nya livsdugliga företag och skapande av lönsam affärsverksamhet samt att stöda utveckling och tillväxt i verksamma företag. Novago tillhandahåller kundinriktade företagsrådgivningstjänster av hög kvalitet, som stimulerar verksamhetsområdets företags- och näringsverksamhet, skapar nya arbetsplatser, förbättrar ägarkommunernas ekonomi och stöder deras image som lockande platser för företagsetablering.

Verksamheten riktas in på att ordna rådgivning, utbildning och nätverkningstillfällen för områdets startande och verksamma företag, och samtidigt öka gränssnittet mellan och samarbetet med områdets företag och läroinrättningar. Novago vill också utveckla sin roll i samarbetet mellan företag och läroinrättningar, och hjälpa dessa att hitta nya samarbetsmodeller och verksamhetssätt till nytta för alla parter och hela området. Tillväxten i områdets företag stöds bl.a. genom en bättre tillgång på arbetskraft. Novago utvecklar samarbetet mellan företag över kommungränserna och förhöjer den företagarvänliga attityden på området. I enlighet med landskapet Nylands strategi satsar också Novago på det enhetliga metropollandskapet och dess hållbara tillväxt genom att frimodigt förnya sina tjänster. Novago förnyar sina tjänster och verksamhetssätt på ett kundinriktat sätt samtidigt som man följer landskapsreformen och de lagreformer, som den ger upphov till. Novago tillhandhåller företagsrådgivningstjänster för företagets hela livslopp. Företagsrådgivningstjänsterna omfattar rådgivning till nya företagare som startar företag, rådgivning för verksamma företag, ägarbyten och personalutvecklingstjänster.

Rådgivning till nya företagare omfattar:
a) rådgivning för grundande av företag och val av företagsform, inkl. företagarens risker
b) planering av affärsverksamheten och utvärdering av affärsidén
c) företagandets förutsättningar och att verka som företagare
d) finansieringsalternativ i grundningsskedet

Rådgivningen för nya företagare riktar sig till sådana, som funderar på att bli företagare och till företagen under deras första verksamhetsår.

Rådgivning för verksamma företag omfattar:
a) strategiska val
b) verksamhetens organisering
c) planering av utveckling eller tillväxt
d) investeringsplanering och finansiering
e) företagssanering

Rådgivning för verksamma företag är både omfattande och djupgående till sin karaktär. Ofta koncentrerar sig rådgivningen på ett av företagets problemoråden.

Rådgivning vid ägarbyte omfattar:
a) inspektion av objekt för köp och försäljning av företag
b) utredning av säljarens och köparens villkor
c) finansieringsöversikt
d) främjande av att företagsköp genomförs
e) hjälp med funktioner efter köp och försäljning av företag, inkl. personal

Det finns ingen tidgräns för ägarbyten, utan de utförs enligt behoven hos den som avgår och den som fortsätter.

Sysselsättningstjänster:
a) rekrytering
b) analys av personalens behov, kompetens och utvecklingsbehov
c) personalen under ett ägarbyte
d) lönesubventioner och andra understöd för personal och utbildning

Sysselsättningstjänster kan användas av både startande företagare och verksamma företag.

Om företagare och företag behöver tjänster, som inte hör till Novagos kompetensområden, skaffar Novago dessa via sina partners och nätverk. Till våra partner- och samarbetsnätverk hör bl.a. arbets- och näringsministeriet, NTM-centralerna, TE-tjänsterna, Team Finland, Business Finland, Finnvera, Invest in Finland, Västra Nylands handelskammare, regionens företagarföreningar, andra utvecklingsbolag och nyföretagarcentraler samt utomstående konsulter och experter. Speciellt inom rådgivningen för nyföretagare används också ett vidsträckt expertnätverk.