Yrityksille on tarjolla monipuolinen asiantuntijoiden verkosto, joka tarjoaa erilaisia liiketoimintaa tukevia palveluita. Tältä sivulta löydät heitä, jotka haluavat auttaa yritystäsi menestymään. Käy heidän sivuillaan ja katso tarkemmin minkälaista palvelua he tarjoavat.

Kumppaniverkoston jäsenyys

Novago toivottaa uudet asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset tervetulleiksi verkostoonsa. Tavoitteena on tukea yrityksiä kaikissa niiden elinkaaren vaiheissa erikoisosaamisella, -tiedolla ja kokemuksella.
Yhteinen näkyvyys alueen yrityskehitysyhtiön sivuilla on tehokkaasti kohdennettua ilmoittelua. Samalla se tukee yrityskehitysyhtiön toimintaa, jotta se voi tarjota maksutonta perusneuvontaa yrityksille.
Verkostokumppaniksi sivuillemme voi pyrkiä hyvämaineinen yritys, joka tarjoaa yrittäjien tarvitsemia palveluita ja osaamista.
Jäsenedut:
- näkyvyys (esittelyteksti ja verkkosivulinkki) Novago Yrityskehitys Oy:n verkkosivuilla ja mahdollisuuden tätä kautta tarjota asiantuntijapalveluita
– mahdollisuus osallistua yhteisiin esiintymistilaisuuksiin
– oikeus käyttää Novago Yrityskehitys Oy:n nimeä markkinoinnissa
Jäsenmaksut:
vuosimaksu yrityksen koon mukaan: 1-10 h 400 euroa, 11–30 h 800 euroa, yli 30 h 1200 euroa
– yhdistysten ja oppilaitosten vuosimaksu on 200 euroa
– pankkien ja vakuutusyhtiöiden vuosimaksu on 1200 euroa

-> LATAA HAKEMUS TÄSTÄ

Lisätietoja: info@novago.fi, puh 019 369 1865

Företagen erbjuds ett mångsidigt nätverk av experter, som erbjuder olika former av stöd för företagandet. På den här sidan hittar dem som vill hjälpa ditt företag att nå framgång. Besök deras hemsidor och bekanta dig med vad de har att erbjuda.

Medlem i företagskumpanernas nätverk

Novago önskar företag som erbjuder experttjänster välkomna till sitt nätverk av företagskumpaner. Nätverkets målsättning är att stöda företagen i alla deras livsskeden med sakkunskap, information och erfarenhet.
En gemensam synlighet på det regionala företagsutvecklingsbolagets sida är effektiv marknadsföring. Samtidigt stöder det vår verksamhet, så att vi kan erbjuda grundläggande rådgivning avgiftsfritt åt företagen.
Du kan ansöka om att bli företagskumpan om företaget har ett gott rykte och erbjuder tjänster och kunnande som betjänar företagare.
Medlemsförmåner:
-  synlighet (kort presentation och länk till hemsidan) på Novago Företagsutveckling Ab:s nätsidor och möjlighet att erbjuda experttjänster
–  möjlighet att delta i gemensamma presentationstillställningar
–  rätt att använda Novago Företagsutveckling Ab:s namn i sin marknadsföring
Medlemsavgifter:
- årsavgift enligt företagets storlek: 1-10 personer 400 euro, 11-13 personer 800 euro, över 30 personer 1200 euro
– årsavgiften för föreningar och läroverk är 200 euro
– årsavgiften för banker och försäkringsbolag är 1200 euro

-> ANSÖKAN

Tilläggsinformation: info@novago.fi, tel 019 369 1865

 


Kumppaniyritykset:

 

Fibren Oy / Tilana LKV
Tilana LKV on toimitilojen myyntiin, vuokraukseen ja arviointiin sekä kiinteistökehitykseen keskittynyt välitysliike. Hoidamme  myynnin tai vuokrauksen toimitilojen omistajan puolesta sekä avustamme toimitilojen tarvitsijoita löytämään liiketoimintaansa parhaiten soveltuvat tilat. Yrityskaupoissa avustamme niin myyjiä kuin ostajia yrityksen tai  toimitilan arvonmäärityksissä sekä laadimme kauppojen vaatimia asiakirjoja. Toiminta-alueemme on Länsi-Uusimaa ja erityisesti Lohjan seutu.
www.tilana.fi

MK-Law Oy
Asianajotoimisto MK-Law Oy on liikejuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto. Palvelemme niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä liiketoiminnan lakiasioissa. Neuvomme asiakkaitamme muun muassa sopimusoikeuteen, yhtiöoikeuteen, yritysjärjestelyihin ja vero-oikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Avustamme myös työoikeuteen ja teknologia- ja immateriaalioikeuteen liittyvissä lakiasioissa sekä riidanratkaisussa. Lakipalvelumme kattavat Suomen lisäksi Venäjän. Vi betjänar också på svenska.
www.mklaw.fi

Tilitoimisto Memeri Ay
Ulkoista taloushallinto ja palkanlaskenta asiantunteviin käsiin ja vapauta itsesi siihen olennaisimpaan – omaan liiketoiminnan harjoittamiseen. Rakennamme joustavalla yhteistyöllä yrityksellesi soveltuvan palvelukokonaisuuden, johon kuuluvat taloushallinnon ja palkkahallinnon palvelut. Yrityksemme on perustettu vuonna 2004 ja toimimme tällä hetkellä seitsemän ammattilaisen voimin, kaksi yrittäjinä. Toimistomme sijaitsee Lohjan keskustassa. Tilitoimisto Memeri on auktorisoitu taloushallintoliiton jäsen.
www.memeri.fi

Agens Oy
Agens Oy on uuden ajan digitaalinen lakitoimisto, joka tarjoaa Yrityksille ja Yrittäjille interaktiivisia, älykkäitä ja muokattavia sopimuksia liiketoimintaan tarvittaessa juristin tukemana, tuntijuristityötä sekä yhtiöiden juridis-taloudellista neuvontaa. Yritys- ja sopimusjuridiikan lisäksi asiantuntijaver-kostostamme löytyy laaja-alaista osaamista. Tehokas toimintatapamme takaa alan edullisimmat hinnat. Vi betjänar också på svenska.
Tutustu toiminta-ajatukseemme videolla!
www.agens.fi

 

Asiakas vastaa siitä että sen Novago Yrityskehitys Oy:lle tai sen edustajalle antamat tiedot ovat oikeat ja paikkansapitävät. Novago Yrityskehitys Oy ei vastaa asiakkaan neuvontapalvelun puitteissa saamien neuvojen ja ehdotusten poh­jalta tehtyjen päätös­ten liiketaloudellisista ja verotuksellisista seurauksista.