Saknar du ett mötesrum? – Välkommen till företagshuset BusinessLohja!

Företagshuset erbjuder mångsidiga företagstjänster och fungerar som en startplats för nya och unga företag.

De nya, ljusa och moderna mötesutrymmena finns i husets tredje våning i Lojo centrum, bara två minuter från Hango-Hyvinge vägen och 5 minuter från Helsingfors-Åbo motorväg. Utrymmena är flexibla och välutrustade. Från de stora fönstrena öppnas en idyllisk vy över området.

Ring 019-369 1865 eller e-posta info@novago.fi för att boka ett mötesrum! (Snart går det också att boka rum online.) 

Mötesrum i olika storlekar:

Mötesrummet Capital (3 våningen)

 • Platser runt bordet: 10 (tilläggsstolar går att få)
 • Utrustning: 60″ TV, trådlös WLAN, bläddertavla

Mötesrummeta Business (3 våningen)

 • Platser runt bordet: 10 (tilläggsstolar går att få)
 • Utrustning: projektor, trådlös WLAN ja bläddertavla

Mötesutrymmet Capital & Business (3 våningen)

 • Platser runt bordet 20, upp till 30 personer ryms bra in (tilläggsstolar vid behov)
 • Utrustning: 60″ TV, projektor, trådlös WLAN, bläddertavla

Mötesutrymmet Mentor (-2 våningen)

 • Platser vid bordet 10, (tilläggsstolar vid behov)
 • Utrustning: projektor, trådlös WLAN, bläddertavla

Du kan också fråga efter våra utrymmen för grupparbete:

Projektrummet Björk (3 våningen)

 • Mindre bord med plats för 15 personer, (tilläggsstolar vid behov)
 • Utrustning: projektor, trådlös WLAN, bläddertavla

Foajen Arena (3 våningen)

 • Plats vid borden för 11, (tilläggsstolar enligt behov)
 • Lämpar sig bra som kaffe/paus/utställningsrum för en större grupp
 • Utrustning: projektor, trådlös WLAN, bläddertavla

Priser (inkl. moms):

 • 25 euro/timme per mötesutrymme
 • 50 euro/timme Business & Capital
 • 25 euro/timme för grupparbetsrum
 • Faktureringsuppgifterna skall ges vid reservationen av utrymmet

Servering:

 • Servering håller som bäst på att konkurrenssättas, och under tiden ombedes beställaren själv sköta om önskad servering.

Kokoustilat Capital & Business

Ryhmätyötila Aula Arena

*  *   *    *     *      *       *       *        *         *          *           *             *             *              *              *                *                *                 *                  

Beställarens ansvar och flyttande av avtal: Beställaren ansvarar för att utrymmena, möbler och utrustning inte kommer till skada. Beställaren svarar för all skada som  utrusning, personal, uppträdare eller mötesdeltagare tillkommer utrymmen och dess utrustning. Beställaren ansvarar för den utrustning de själva hämtar till företaghuset. Beställaren går med på att följa de anvisningar företagshusets personal ger gällande möbler och utrustning. Kunden/beställaren har inte rättighet att flytta över avtalet eller ge över hyrda utrymmen åt en tredje part utan att förhandsavtala det med Novago.