FINANSIÄR:
Energiprojekt för att minska utsläpp: Målsättningen med Kolneutrala kommuner (HINKU) -projektet är att kommunen, dess invånare och näringslivet har ett gemensamt mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Som mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent från 2007 års nivå fram till år 2030. Novago hjälper med att koordinera projektet, speciellt gentemot företagen.
http://www.hinku-foorumi.fi/se/sv_SE/kort/Tuunaa Tuottoa Vol. 2 -projektet är landsomfattande och koordinerat av Novago. Genom att göra “nytt av gammalt”, vill man förstärka konkurrenskraften hos småföretagare inom kreativa branscher samt medelstora kundföretag. Idag kämpar även de medelstora företagen med en mångfacetterad marknad och med att nå kunderna. Tuunaa Tuottoa är ett nytt sätt för dem att hitta kunder och svara på deras behov. Utnyttjandet av de lokala förmågorna för att nå den inhemska och den internationella marknaden är ett naturligt och pålitligt sätt att gå till väga. Projektpartnerna och regionerna är: Novago Företagsutveckling Ab Västra Nyland,  Posintra Oy Östra Nyland, Into Seinäjoki Södra Österbotten, Miksei Mikkeli Södra Savolax ja Humak amk Mellersta Finland. Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden och pågår till och med 30.6.2017. www.tuunaatuottoa.fi och i Facebook https://www.facebook.com/Tuunaa-Tuottoa-175781276116233/

 

Go 4 Work! -rekrytjänster (Utvecklingsprojekt för främjande av sysselsättning och kompetens samt socialt deltagande): Novagos nya projekt Go 4 Work! hjälper främst unga, men också andra arbetslösa att hitta en väg ut i arbetslivet. Företagen i västra Nyland får samtidigt stöd i rekryteringsprocessen; bland annat för att hitta en lämplig kandidat, att lägga upp arbetskontrakt och ansöka om lönestöd. Projektet är delfinansierat av Europeiska socialfonden och pågår till och med 13.8.2017. Projektet anställer tre personer på heltid. Mera information på www.gorekrypalvelut.fi
Välke (Ny och innovativ kolneutral affärsverksamhet skapar konkurrensfördelar för företag och kommuner): I projektet, som är en del av HINKU-arbetet, utvecklas och testas nya sätt och verksamhetsmodeller för hur man får företag, kommuner, församlingar, lantgårdar och husbolag att använda cleantech-lösningar, energikällor och metoder som minskar utsläppen av växthusgaser. Samtidigt är en av målsättningarna att få företag och kommuner att utnyttja nya och innovativa kolneutrala produkter, lösningar och metoder i sina anskaffningar. I projektet kommer man att undersöka och analysera cirka 70 små- och medelstor företag samt 100 fastigheter i Novagos område. Välke koordineras av Finlands miljöcentral (SYKE) och i projektet deltar förutom Novago kommunerna Länsi-Päijänne. Projektet är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och fortsätter till 31.7.2017. Kontaktperson: markku.nordstrom@novago.fi

 

Tidigare projekt

 


KehaV

RingV är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna som är belägna vid Hangö-Hyvinge-Borgå-vägen, riksväg 25 och stamväg 51. Projektet administrerar projektet och SITO Oy är koordinator. Som centrala teman för att utvecka den gemensamma RingV trafikleden är eletrifieringen av Hangöbanan och förbättrande av riksväg 25.
http://www.keha5.fi/pdf/KehaV_esite_ruotsi.pdf


 

WIN – Water Innovator Accelerator skall skapa WIN Nordic, en ny nordisk plattform för vatteninnovationer för sm-företag, start-ups och kunder såsom kommuner. Platformen stöder tillväxt och innovation hos företag i vatten och avfallsvatten branscherna i Norden och Balticum. I projektet deltar Novago och Finnish Water Forum från Finland, WIN och LU Open Innovation Centre från Lund Sverige, Vannklynge från Norge och Danish Water Forum från Danmark. Startfinansieringen är för 1.1-30.9.2015 Innovation Express är ett finansieringsinstrumentet i BSR Stars.


Go! -rekrytjänster: Projektets målsättning är att sysselsätta arbetslösa i företag och minska på de kostnader arbetslösheten orsakar för kommunerna. Projektet stöder företag i rekrytering och arbetslösa i arbetssökandet. Go! -rekrytjänsterna kompletterar de tjänster Novago erbjuder företagen; särskilt startande företag och företag som utvecklar sin verksamhet har fått stöd i hela rekryteringsprocessen, rådgivning i olika former av lönestöd och anskaffandet av kortvarig utbildning. Projektet pågår t.om. 30.4.2015.

Läs mer om projektet här! 

Tuunaa tuottoa: Genom att göra “nytt av gammalt”, eller i det här fallet de kreativa branschernas existerande produkter och servicepalett, vill man förstärka konkurrenskraften både för den lilla företagaren inom kreativa branscher samt konkurrenskraften hos industrins underleverantörer som inte har egna produkter. I projektet ökar man de små företagarnas förståelse för fördelarna i att samarbet, nätverka och utnyttja immateriella rättigheter. Som resultat skapas exempel på sammanhang där den kreativa branschens företag kan skapa sådana tjänster som hämtar finansiellt tilläggvärde åt andra företag via ett nytt slags kundupplevelse.Projektet är ett pilotprojekt och det pågår t.om. 31.3.2015. Kontaktperson: outi.nyman@novago.fi

 

AQUA VITAE – ett kompetenscenter för vatten- och miljöbranschen. Projektets målsättningar är att skapa A) ett nationallet känt vatten och miljö kompetenscentrum i västra Nyland, B) skapa ett nätverk av de lokala företagen i vatten- och miljöbranschen med branschens organisationer och C) att skapa ett nätverk av nationella vatten- och miljöbranschens företag och organisationer. Kontaktperson: jarkko.toivonen@novago.fi. Projektet pågår t.om. 31.12.2014.

 Hållbar affärsverksamhet – igenkännande i västra Nylands kommuner och StartUp: Projektets målsättning är att öka kunskapen om hållbar affärsverksamhet bland regionens företag för att öka deras konkurrenskraft samt skapa ett nätverk av företag som idkar hållbar affärsverksamhet. Projektet pågår t.om. 31.10.2014.
www.lansi.fi/kasvukraft


 


logo_IAWTC

Happy Fish_leima2

strong>WaterCare is a part of the Internationally Advanced Water Technology Center IAWTC project. Novago organises product pilots, cluster mappings as well as two seminars www.novago.fi/seminar within the project. The IAWTC project is financed by the European Union European Regional Development Fund, Leverage from the EU 2007-2013 and the Regional Council of Päijät-Häme. The IAWTC project is coordinated by LADEC http://www.ladec.fi/IAWTC. The partial project is ongoing January-September 2014. Happy Fish seminarier 26-27.8:
MARKNAD UTAN GRÄNSER FÖR FÖRETAG INOM VATTENBRANSCHEN, 26.8.2014, Hangö
FINANCIAL INSTRUMENTS FOR WATER BUSINESSES, 27.8.2014, Helsingfors

[/col]
vellamo_teksti_alla_finEAKR_suomi_jpg

[/row]


Strukturomvandling
Förbättrande av företagens verksamhetsmiljö i Raseborgsregionen: Projektet som gäller Hangö, Ingå och Raseborg startade efter att ett stort stålverk gått i konkurs och regionen blivit erkänt status som område med akuta strukturomvandlingsproblem. Novago startade ett projekt där man återupplivar regionens näringsliv och förbättrar företagens verskamhetsmiljö. Novago stöder små och medelstora företag, utvecklandet av verksamhetsmiljön och lockar nya företag till regionen. Projektet pågår t.om. 30.9.2014.

Turism
Regionens turism: Turismen i västra Nyland har utvecklats långsiktigt under flera år. En turismkoordinator för regionen har anställts för att koordinera bland annat västra Nyland turismstrategi och uppbyggandet av kommand försäljnings- och marknadsföringskanaler. Projektet är den del av TouNet projektet. Projektet pågår t.om. 30.6.2014.

Uutiskirje www.bit.ly/lansiuudenmaanuutiskirje Internet www.lansi.fi/lansiuudenmaanmatkailu Facebook www.facebook.com/lansiuudenmaanmatkailu Blogi http://www.lansiuudenmaanmatkailu.blogspot.fi/ LinkedIn www.bit.ly/lansiuudenmaanmatkailu Slideshare www.slideshare.net/lansiuudenmaanmatkailu YouTube www.youtube.com/lansiuusimaatravel Twitter www.twitter.com/lansiuusimaaDynamo: Utvecklingstjänst för unga företag som siktar på tillväxt och internationalisering startade vid årsskiftet. FöretagsSlungan är en fortsättning av de tidigare kuvöstjänsterna. FöretagsSlungans tjänster ämnade för företag i alla branscher men tyngdpunkten ligger på vatten och miljö branschen. Via FöretagsSlungan kan unga företag hyra kontorsrum samt produktions- och testningsutrymmen i företagshuset BusinessLohja. Projektet pågick 2011-2013. 

PK-PRO: PK-PRO är ett projekt för personalutveckling på och nätverkandet av små och medelstora företag. Det här verkställs genom kompetensutveckling såsom skolning, genom att delta genomgående i företagens utvecklingsarbete, genom att utveckla nätverk och avskaffa hinder för olika branscher. Projektet pågick 2008-2013.

Utvecklingsprogram för regionala företagstjänster: Projektets målsättning är att främja samarbetet mellan de organisationer som erbjuder företagstjänster i regionen och göra det lättare för företagaren att hitta rätt service. Projektet har fått FöretagsFinland Västra Nyland status och det erbjuder bl.a. de regionala www.yrittajannavigaattori.fi -webtjänsterna. I projektet som koordineras av Novago deltar 17 organisationer. Projektet pågick 2008-2013.