Grundade av företag: Från oss får en ny företagare all den information och stöd som behövs för att starta sin företagsverksamhet, allt från förädling av affärsidén till lönsamhetsbedömning och från finansieringsrådgivning till utbildningshandledning. I vår Företagsinkubator stöder vi nya tillväxtföretag så att de kommer igång och skapar livsviktiga kontakter till finansiärer, kunder och andra företag.

Verksamma företag får stöd i utvidgning eller utveckling av verksamheten, kompetensutveckling, produkt- och tjänsteutveckling, kvalitet och nätverk. Vi ger också stöd till företagare i generationsskiften och vid uppköp eller försäljning av företag.

Logo-Uusyrityskeskus-Suomi Meiltä Uusyrityskeskuksen palvelut Länsi-Uudellamaalla

Novago pikkuesite palvelut

I företagstolken hittar man guider, arbetsböcker och kalkyleringsprogram för företagets administration och för att självständigt kunna sköta ekonomin och marknadsföringen.

 

Kunden ansvarar för att information som tilldelats Novago Företagsutveckling Ab eller dess representant är riktigt och korrekt. Novago Företagsutveckling Ab ansvarar inte för företagsekonomiska påföljder eller skattepåföljder som uppstår då kunden gör beslut baserat på råd och förslag som getts i företagsrådgivningen.