novago-button4Företag behöver pengar till rörelsekapital och investeringar både då verksamheten startar och då företaget utvidgar verksamheten.Oftast förutsätts också att du har kalkylerna och affärsplanen klara innan du kan ansöka om finansiering eller stöd för inledande av företagsverksamheten. Lönsamhets- och finansieringskalkylerna inkluderas i den affärsplan som utarbetas utifrån företagets affärsidé.

Novago hjälper dig med att planera investeringar och finansiering, samt med de första kalkylerna och fungerar som stöd i att lägga upp ansökningar. Vi har kontakt med de lokala finansinstanserna och har kunskap om olika stödmöjligheter. Det viktigaste är att ta kontakt i god tid ifall du planerar större investeringar, märker problem i företagets finansiering/ekonomin eller vill ansöka om stöd. Det kan ta tid att ansöka finansiering och i vissa fall måste man få ansökan registrerad innan man kan påbörja investeringen.

Ta kontakt, så går vi igenom de alternativ som passar dig och ditt företag bäst. I Novago kan vi hjälpa dig med att komma i gång.

Vår rådgivning ges av experter, är konfidentiellt och personligt. Största delen av rådgivningen är kostnadsfri, men vi har också avgiftsbelagda specialtjänster.

Boka ett möte per telefon 019 369 1865 eller via e-post info@novago.fi.

Ett företag kan ansöka om olika finansieringsalternativ::

– lån
– kapital
– garanti
– finansieringsstöd/understöd
– startpeng
– lönestöd

Finansiering, kalkylprogram, investeringar och prissättning

Finansiering, kalkylprogram, investeringar och prissättning – kostnadsfria program  (Yritystulkki)

Investerings- och kapitallån (Finnvera)

Skatteärenden (Skatteverket)

Gällande stödansökan – kontakta först Novago! Några av de allmännaste stöden är:

Hangö, Ingå, Raseborg, Sjundeå: Investeringsstöd och genomförbarhetsstudier/investeringar (Företagsstöd för landsbygden, Pomoväst)

Lojo (inte centrume): Investeringsstöd och genomförbarhetsstudier/investeringar (Företagsstöd för landsbygden, Ykkösakseli ry)

Understöd för utvecklande av företag  (ELY-keskus)

Startpeng (TE-palvelut)

Stöd för innovationer, produktutveckling, internationell tillväxt (ofta i form av lån) (TEKES)

Företagspartnerskapsstöd för samarbete med utvecklingsländer (Finnpartnership)

EU-stöd (EU)