Novago hjälper vi dig med att förädla din affärsidé, utarbeta en affärsplan, skriva ansökningar och ordna finansiering samt förutse kommande behov. Vår betjäning är personlig, konfidentiell och avgiftsfri för alla invånare i Hangö, Ingå, Lojo, Sjundeå och Raseborg samt för dem som planerar att grunda företag i regionen. Genom Novago får du också hjälp av våra kumpaner i i FöretagsFinland Västra Nyland – ett nätverk av experter i olika områden av företagande.

Den startande företagaren kan också utnyttja FöretagsSlungas kuvöstjänster. FöretagsSlungan erbjuder långsiktigt stöd i utvecklandet av företaget, utrymmen och möjligheten att bilda nätverk med andra företagare i samma situation. I FöretagsSlungan deltar företaget i skilt överenskomna kostnader.

Novago Företagsutveckling Ab:s verksamhetställen finns i Lojo och Raseborg. Dessutom betjänas kunderna i Hangö, Ingå, Karislojo, Nummi-Pusula och Sjundeå.

Boka ett möte per telefon 019 369 1865 eller via e-post info@novago.fi.

Praktiska åtgärder

När du har bestämt dig för att grunda ett företag har du en mängd praktiska åtgärder framför dig.

En täckande bild av åtgärderna får du på FöretagsFinland webbsidor.

På webbplatsen perustayritys.fi kan du enkelt grunda ett företag, men kom ändå ihåg, att företagsrådgivningens experthjälp å sin sida säkrar att du lyckas med din företagsverksamhet.

Guider och kalkylprogram

Grundade av företag i Finland -guide (pdf)
Affärsplan (www.liiketoimintasuunnitelma.com)
Företagets ekonomiplanering och tillstånd

Experttjänster för grundande av företag

Startbidrag (TE-byrån)
Finnvera lån