novago-button3Utveckling och tillväxt

Åtta av tio företag i västra Nyland är små företag, som sysselsätter mindre än fem personer. Förutom de företag, som redan vuxit till sig, finns det i för tillfället små företagen också potential för större storlek och mer omsättning.

Som en upptagen företagare kan det ändå vara mödosamt för dig att hitta en lämplig lösning för just ditt företag ur denna stora mängd av tjänster och utvecklingsfinansiering.

Mest flexibelt startar du utvecklingen av ditt företag genom att vända dig till de lokala experterna i nätverket för FöretagsFinland Västra Nyland. I dem hittar du kumpaner, som är lätta att kontakta i olika skeden av utvecklingen.

Novagos företagsrådgivare erbjuder dig såväl sparrning som experthjälp i att utveckla företaget med hjälp av strategisk planering, finansiering, marknadskommunikation, nyetableringar, personal, samt med andra utvecklingsbehov. Vi känner också nätverket av andra sakkunniga som kan hjälpa dig frammåt.

I företagsverksamheten och speciellt i finansiering och rekrytering samarbetar vi med Finnvera, Tekes, Nyland NTM-central och TE-tjänsterna. Landsbygdens företagsverksamhet finansieras via Pomoväst rf (alla företag i Hangö, Ingå, Raseborg, Sjundeå) och Ykkösakseli ry (företag i Lojo förutom Lojo centrum).

Nationellt samarbetar vi med de andra företagsutvecklingsbolagen och nyföretagarföreningen i Finland, företagens tillväxtprogram och andra som erbjuder tjänster för företag.

Novagos rådgivning ges av experter, är konfidentiellt och personligt. Rådgivningen är kostnadsfri.

Boka ett möte per telefon 019 369 1865 eller via e-post info@novago.fi.

Specialtjänster via Novagos projekt:

  • Personalutveckling bl.a. kartläggning av pseronal- och utbildningbehov, stöd- och bidragsmöjligheter, utbildningsalternativ, rådgivning i rekrytering och arbetskontrakt. Go 4 Work! -rekrypalvelut
  • Företag inom kreative branschen, tjänstedesign och nätverk. www.tuunaatuottoa.fi
  • Energirådgivning, besparningar från energilösningar, cleantech produkter. Kontaktperson:markku.nordstrom@novago.fi
     

novago-button5Internationalisering

Utveckling av företaget kan också vara internationalisering.Västra Nylands placering erbjuder utmärkta förutsättningar för det.

Internationalisering kan innebära affärsverksamhet med utländska kunder eller att den egna affärsverksamheten helt eller delvis förflyttas utomlands. I båda fallen står företagaren inför nya utmaningar, som sällan påträffas i hemlandet. Novagos experter hjälper dig att komma i gång och hitta nätverk.

Boka ett möte per telefon 019 369 1865 eller via e-post info@novago.fi.

FöretagsFinland

På FöretagsFinlands webbplats hittar du mera information om utvidgning av företagsverksamheten, utveckling av affärsverksamhet och -kompetens, produkt- och tjänsteutveckling eller kvalitetsutveckling. I Företagets utvecklingskartläggning kan du beskriva ditt företags bakgrundsuppgifter, nuläge och framtida mål, utveckling av antalet anställda samt ditt företags utvecklingsbehov inom affärsverksamhetens olika delområden. Du får en utskriftsbar rapport om dina svar. Rapporten skickas också till din e-post. Till slut får du även mera information och anvisningar från TE-byråns och FöretagsFinlands experter om vad det lönar sig att göra härnäst.