Sivun otsikko_ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hjälper redan när du funderar över västra Nyland som ett alternativt etableringsområde för ditt företag och reder ut:

 • marknadssituation
 • utrymmen och tomter
 • tillgänglig personal
 • underleverantörer
 • logistiska alternativ
 • tillstånd och stadsplanering

Du får sakkunnig och snabb service, skräddarsytt för ditt företag

 • kundunderlag och alternativa leverantörer
 • finansieringsbehov och möjlighet att ansöka om investerings- eller utvecklingsstöd
 • hjälp vid grundande av filial
 • hjälp med tillståndsärenden och att hitta samarbetspartner

När sakerna framskrider, finns vid till din hjälp när du behöver:

 • nätverk
 • anställa personal
 • finansierings- och ekonomiplanering
 • utrymmesbehov
 • marknadsföring och kommunikation
 • kompetensutveckling
 • planera framtiden, t.ex. gällande hållbar utveckling och samhällsansvar

Vår etableringstjänst betjänar företag som planerar att flytta till regionen samt företag som redan är etablerade i regionen.

Västra Nyland är ett bra ställe att göra affärer. Man har alltid åkt västerut för att nå framgång, och oftast så har man också lyckats med det. I västra Nyland hittar du bruk, industri, hantverkare, hightech, hamnar, affärer – företagsverksamhet i både liten och stor skala.

Kartta1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goda orsaker för ditt företag att fungera i västra Nyland

 1. Utmärkt läge och trafikförbindelser.

  Visste du, att det härifrån är den kortaste vägen till Europa? E18 motorvägen till Lojo, utmärkta förbindelser till Hangö hamn och över havet till Europa och Ryssland.

 2. Energisnåla!

  Västra Nylands kommuner deltar i Kolneutrala kommuner projektet (HINKU). Tack vare HINKU-projektet har utsläppen redan minskat med 15 % och arbetet fortsätter. Det betyder energieffektivitet, förnybar energi och regionalt välmående. HINKU skapar ny business och affärsverksamheten byggs på en sund grund. Bekanta dig med HINKU på http://www.hinku-foorumi.fi/se/sv_SE/kort/

 3. Vi är vattenrika. Skål!

  Betydande grundvattenområde, Lojosjön, Svartån och Östersjöstranden skapar maffiga möjligheter för business inom vattenbranschen. Vatten och miljö är västra
  Nylands spetsteman och skapar nya möjligheter för företag inom vatten och miljöbranschen.

 4. Väst är bäst och hevonen är häst.

  Tvåspråkigheten har berikat västra Nylands affärsliv i århundranden. Tvåspråkig arbetskraft gynnar regionens företag. Av 100 000 invånare har 30 % svenska som modersmål. Se on kiva se!

 5. Råd att växa. Terve!

  Ett framgångsrikt företag vill växa. I västra Nyland stöder vi även de minsta företagen i tillväxt. FöretagsSlungan erbjuder utrymmen och visar vägen mot framgång.

5 kommuner och minst 25 goda orsaker att placera sin företagsverksamhet i västra Nyland.

Hangö TOP 5

http://www.hanko.fi/sv/service/foretagande_och_naringsliv

 • Export och importföretagens val, hamnen och den kortaste sjövägen till Europa
 • Starkt industrikunnande, speciellt inom medicin-, kemi- och metallindustrin
 • Företagstomter med bra läge
 • Företagarens familj erbjuds en lite stads livskvalitet
 • Nätverk och inspirerande utrymmen för företagare inom kreativa branscher

I Hangö fungerar närmare 600 företag.

Ingå  TOP 5
http://www.inga.fi/naringsliv_och_foretagande/kontakta_kommunen/fi_FI/naringslivh_och_foretagande/

 • En djuphamn öppen året runt med landsvägar till Helsingfors 60 km, Lojo 30 km, Lahtis 150 km, Åbo 120 km och Tammerfors 200 km
 • Planerna på att bygga en LNG-terminal framskrider snabbt (LNG = flytande naturgas)
 • Kunnig, utbildad arbetskraft
 • Infrastruktur som planerats utgående från boende och företagande
 • Aktiv företagarorganisation

Ingå har över 550 företag.

Lojo TOP 5
http://www.lohja.fi/default.asp?sivu=821&alasivu=821&kieli=752

 • Områdets tillväxt- och regioncentrum
 • Ett utmärkt logistikt läge vid motorvägen mellan Helsingfors och Åbo med korta avstånd till hamnar och flygfält
 • Den sportiga företagarens val – förutom de goda logistiska förbindelserna erbjuder Lojo utmärka fritidsmöjligheter
 • Vattendragen skapar både affärsverksamhet och livskvalitet
 • Kunnig, bestående arbetskraft

Lojo är hemorten för över 3000 företag.

Raseborg TOP 5
http://www.raseborg.fi/foretag#

 • En levande bruksmiljö som företagaromgivning
 • Havet, vattendragen och turismen lockar till företagande
 • Slow food, närmat och lokala producenter skapar affärsmöjligheter
 • Tågbana och –station i Karis
 • Äkta tvåspråkighet försäkrar goda businessförutsättningar västerut

Raseborg är hemkommun för över 2500 företag

Sjundeå TOP 5
http://www.siuntio.fi/default.asp?id_sivu=251&alasivu=251&kieli=752

 • Stark tillväxt, tvåspråkighet och havstrand
 • Snabba förbindelser till metropolområdet
 • Projektet Sjundeås hjärta förstärker byggnadsbranschens verksamhet
 • En trygg och naturnära miljö för boende och företagande
 • Tågbana och -station

Över 500 företag är verksamma i Sjundeå

Närmare 8 000 företag har valt västra Nyland. Och inte utan orsak.

Taulukko_ru2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novago Företagsutveckling Ab:s kontor finns i Lojo och Ekenäs. Dessutom betjänas kunder i Hangö, Ingå och Sjundeå. Ta kontakt och bestäm en träff. Vi letar rätt på det nätverket du behöver. Välkommen till västra Nyland!