Kasvua tavoittelevia yrityksiä sparrataan ja valmennetaan läntisellä Uudellamaalla

nordstrom_markku_VALTAUS logo_twitterSain eilen antaa haastattelun Länsi-Uusimaa -lehdelle aiheesta, jonka parissa työskentelen. Toimittaja Elisa Grönholm kirjoitti hyvän artikkelin aiheesta päivän lehteen otsikolla: “Valtaus –palvelulla halutaan tukea kasvuyrityksiä”

– Suomessa on liian vähän kasvuhaluisia ja -kykyisiä yrityksiä, toteaa yrityskehittäjä Markku Nordström Novagolta. Hänen mukaansa monen yrityksen kasvuhaluihin on vaikuttanut toivottavasti nyt takana oleva pitkä taantumakausi, jolloin yritykset ovat suunnanneet ajatuksensa kasvusta säästötoimenpiteisiin.

– Yritysjohtajat ovat aika yksinäisiä, kuormitettuja ja kiireisiä, eivätkä välttämättä ehdi miettimään yrityksen kasvua, Nordström sanoo. Hänen mielestään pienet ja keskisuuret yritykset jäävät usein väliinputoajiksi kasvupalveluiden osalta startup-yrityksiin ja suurempiin yrityksiin nähden.

– Vaikka ne ovat nimenomaan yrityksiä, jotka lisäävät työpaikkoja, kun ne voivat hyvin ja kasvavat, hän perustelee. Kunnatkin hyötyvät kasvavista yrityksistä, koska ne kasvaessaan lisäävät kunnan verotuloja, houkuttelevat paikkakunnalle asukkaita ja veronmaksajia.

Pk -yritysten haasteisiin vastaamaan on kehitetty Valtaus -palvelu, viralliselta nimeltään ”BIITTI – Yritystiimit Uudellamaalla” -hanke. Valtaus antaa kasvunälkäisille pk-yrityksille työvälineitä oman toimintansa kehittämiseen. Nordström toimii yritysten toimitusjohtajille ja/tai johtohenkilöille sparraajana ja henkilönä, jonka kanssa punnitaan, testataan ja käydään heidän ideoitaan läpi. Keväällä 2018 järjestetään viisi kasvuvalmennus -työpajaa, ja sen lisäksi jokaisen mukaan lähtevän yrityksen kanssa laaditaan yrityskohtainen kasvun kartta ja kasvusuunnitelma lähtien liikkeelle yrityksen visiosta, lyhyen ja pitemmän aikavälin tavoitteista sekä nykytilan analyysista.
– Yritämme yhdessä löytää erilaisia vaihtoehtoisia kasvupolkuja, Nordström kertoo.

Yrityskehittäjä käy tällä hetkellä läpi ja kontaktoi noin 50 potentiaalista länsiuusmaalaista yritystä Hangosta, Inkoosta, Raaseporista, Lohjalta ja Siuntiosta. Näiden joukosta kootaan 15 eri toimialoja edustavan yrityksen kasvuvalmennusryhmä. Tällä hetkellä mukaan on ilmoittautunut neljä yritystä.

– Mukaan lähtevien yritysten perusliiketoiminnan tulee olla kunnossa, koska muutoin yrityksen on vaikeaa lähteä kasvamaan kannattavasti, Nordström kertoo. Tärkeää ovat myös halu uudistua ja mennä eteenpäin – tahto kasvaa.
– Kasvuhalukkuus tarkoittaa myös rohkeutta ja riskinottoa, yrityskehittäjä huomauttaa.
Hankkeeseen on tarkoitus saada mukaan yrityksiä eri toimialoilta, jotta kaikki voisivat tuoda mukanaan jotain omaansa, hyötyä toisistaan ja löytää jopa keskinäisiä synergioita ja yhteistyökuvioita.
– Yrityksille tarjotaan mahdollisuutta verkostoitua ja tukea toisiaan, Nordström selittää. Hän uskoo, että joissakin tapauksissa yritysten välille voi syntyä jopa uutta liiketoimintaa tai mahdollisuus lähteä yhdessä kansainvälistymään. Yhtenä hankkeen tavoitteena onkin tukea yritysten kansainvälistymistä.

Kasvusta ja kansainvälistymisestä kiinnostuneet Novagon toiminta-alueella olevat pk-yritykset ovat tervetulleita mukaan ja voivat olla yhteydessä yrityskehittäjä Markku Nordström, markku.nordstrom@novago.fi, +358 44 3731 301.

BIITTI – Yritystiimit Uudellamaalla
Hankkeessa ovat mukana kehitysyhtiöt Posintra Oy (itäinen Uusimaa), Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke (keski-Uusimaa) ja Novago Yrityskehitys Oy (läntinen Uusimaa). Novago aloitti hankkeen Länsi-Uudellamaalla vuoden muita myöhemmin syyskuussa. Työpajat alkavat suunnitelmien mukaan tammikuussa 2018. Yrityksille järjestetään kasvuvalmennustyöpajoja noin kerran kuukaudessa. Viisi ensimmäistä työpajaa järjestetään länsiuusmaalaisten yritysten kesken, mutta syksyllä 2018 työpajoihin osallistuu yrityksiä myös muilta mainituilta alueilta. Hankkeeseen lähtevien yritysten vuotuisen liikevaihdon tulee olla tasolla 0,5 -10 miljoonaa euroa. Valtaus haluaa uudistaa kasvuyritysten kehittämispalvelut sekä luoda kasvua tavoitteleville yrityksille systemaattisen kasvua tukevan kasvualustan palveluineen, halutaan luoda toistettava prosessi, toimintatavat ja kumppaniverkosto kasvuyritysten tukemiseen.

 

Merkitse myös kalenteriisi tapahtumat:

Lohja Expo 5.10. LohjaExpo -linkki: https://www.lohjaexpo.fi/

NBF2017-live stream 2.-3.10. Nordic Business Forum –linkki: http://novago.fi/event/nordic-business-forum-2017-live-stream-2-3-10-lohjalla/