Novagon strategia päivittyy

Novago keskittyy yritysneuvontaan

Novago on yhdessä omistajakuntiensa Hangon, Inkoon, Lohjan, Raaseporin ja Siuntion kanssa uudistanut strategiansa vastaamaan paremmin kuntien toiveita ja tarpeita kuntien elinvoimaisuuden kehittämisessä.

Päivitetyn strategian mukaan Novagon tehtävä on edistää uusien elinkelpoisten yritysten perustamista ja kannattavan liiketoiminnan syntyä ja tukea toimivien yritysten kehittymistä ja kasvua. Tämä toteutetaan tuottamalla asiakaslähtöisesti korkealaatuisia yritysneuvontapalveluita, jotka elävöittävät toiminta-alueen yritys- ja elinkeinotoimintaa, luovat uusia työpaikkoja ja parantavat omistajakuntien taloudellista tilaa ja tukevat niiden mainetta houkuttelevana sijoittumispaikkana.

Toiminnan painopisteen ulkopuolella oleviin erillishankkeisiin ryhdytään vain harkitusti ja kuntapäättäjien suostumuksella. Aluekehitykseen liittyvät hankkeet ja tehtävät sovitaan aina erikseen.

Strategiapäivitys, ja Novagon taloudellisesti heikko tilanne, tuovat muutoksia myös Novagon organisaatioon. Novago harkitsee kahden henkilötyövuoden vähentämistä taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Päätökset irtisanomisista tehdään kesäkuun aikana. Sisäinen organisaatiorakenne muotoutuu vuoden 2016 aikana. Novagon johtoryhmän vastaavaa Roy Sjöblom jatkaa virkaa tekevänä toimitusjohtajana vuoden 2016 loppuun. Organisaatiomuutoksista tiedotetaan tehtyjen päätösten myötä.

”Näillä muutoksilla halutaan vahvistaa Novagon ydinosaamista – yritysneuvontaa. Novago on tänäkin vuonna ollut mukana luomassa lähes 150 uutta työpaikkaa, hakenut yli miljoona euroa rahoitusta yrityksille ja palvellut yli 350 asiakasta, joiden joukossa on sekä yritysten perustamista suunnittelevia henkilöitä että alueen yrityksiä. Kuntien rahallinen panostus toimintaan maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti näiden tuloksien myötä, mm. kuntien verotuloina”, kertoo Leo Rintanen, Novagon hallituksen puheenjohtaja.

Novagon hallinnoimina jatkavat nykyiset hankkeet työllistämispalveluja yrityksille tarjoava Go 4 Work!, luovien alojen yrittäjien yhteistyö ja kilpailukykyhanke Tuunaa Tuottoa Vol.2, yritysten energiatehokkuuteen keskittyvä Välke ja jätevesiratkaisuihin suuntautuneiden yritysten ja haja-asutusalueiden Itämeren laajuinen yhteishanke Village Waters. Hanketoiminta myötävaikuttaa Novagon yritysneuvonnan tuloslukuihin ja alueen yritysten kilpailukykyyn.

 

Lisätietoja:
Leo Rintanen, hallituksen puheenjohtaja, p. 045 185 2266
Roy Sjöblom, virkaa tekevä toimitusjohtaja, p. 044 369 1036