Tuunaajayritykset rakentavat uusia palveluita palvelualojen yrityksille

Tuunaajayritykset rakentavat uusia palveluita palvelualojen yrityksille – tulokset lupaavia eri puolilla Suomea TuunaaTuottoaVol2

Tuunaa Tuottoa Vol. 2 -hankkeessa onnistuttiin heti ensimmäisten kuukausien aikana ristiinpölyttämään pieniä luovien alojen yrittäjiä ja palvelualan yrityksiä. Esimerkiksi Kylpylähotelli Päiväkummussa Karjalohjalla Länsi-Uudellamaalla tuunaajayritykset kehittävät uusia hyvinvointipalveluita, kun kylpylää muutetaan kuntouintikylpylästä elämyskeskukseksi. Onnistumisia on kohdattu myös Itä-Uudellamaalla, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.

Valtakunnallinen aineettoman arvonluonnin yrittäjyyshanke Tuunaa Tuottoa Vol. 2 käynnistyi vuoden vaihteessa. Mukana on 33 pientä luovien alojen yrittäjää tuunaamassa eli kehittämässä 12 pk-yritykselle uudenlaisia palveluja ja toimintatapoja. Projekteja on käynnissä jo usealla taholla ja lisää yhteistyösopimuksia solmitaan lähiaikoina. Länsi-Uudenmaan tuunaajatiimi sai toimeksiannoksi kehittää tuoreita hyvinvointipalveluita uudistuvalle, kansainvälisiäkin markkinoita tavoittelevalle hyvinvointikeskukselle. Kylpylähotelli Päiväkummun hotellinjohtaja Tero Eskola halusi antaa tuunaajille vapaat kädet miettiä, mitä elämyksellisyys tarkoittaa ja miten se näkyy käytännössä Päiväkummun toiminnoissa ja palveluissa.

”Jo ensimmäiset kuukaudet ovat näyttäneet, että saimme yhteistyöstä sen, mitä lähdettiin hakemaan. Ja reilusti enemmänkin. Tuunaajatiimi teki Päiväkummulle ns. master planin, johon sisältyi ulko- ja sisätilojen muutosta, yritysilmeen tuoreutusta ja palvelutarjonnan kehitystä”, Eskola kertoo.

Uudellamaalla juuri nyt näkyvintä jälkeä syntyy Kylpylähotelli Päiväkummun mailla, kun viherrakentamisen ja sisustuspalvelujen yrittäjä Kirsi Ferin suunnittelee ja toteuttaa piha-alueen kunnostustöitä ja koko 10 hehtaarin alueen ympäristönhoitosuunnitelmaa. Päiväkummun ympärille rakennetaan reilun kilometrin mittainen maisemareitti Päiväkumpu Tour. Päiväkummun visuaalinen ilme ja myös sisätilat uudistuvat projektissa. Yhteistyöstä on sovittu jo työhyvinvointiin liittyvissä projekteissa, minkä lisäksi on pohdittu myös pelillisyyttä uudenlaisten palveluiden tuottamisessa.

”Oli mahtavaa lähteä työstämään ratkaisuja asiakkaalle tiimissä, joka koostui monen alan ammattilaisista. Pystyimme tarkastelemaan asioita useasta eri näkökulmasta, ryhmässä työskentely oli mielenkiintoista ja kehittävää. Tiimissä oli mukana asiakkaan kohtaamisen sekä suunnittelun ammattilaisia. Jokainen pystyi tuomaan oman näkemyksensä kokonaisuuteen”, Ferin Piha ja Koti Korpista kertoo.

 

Useille yrittäjille uutta bisnestä
Tuunaa Tuottoa Vol. 2 -hankkeen projektipäällikkö Outi Nyman Novago Yrityskehitys Oy:stä on tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin. ”Jo nyt on polkaistu käyntiin toistakymmentä erilaajuista yhteistyötä yritysten välillä. Toimintamme tuloksena on syntynyt uutta liikevaihtoa, ja syntymässä on laajalla rintamalla pitkäaikaisia kumppanuuksia. On hienoa huomata, miten hankkeen myötä erikokoisten yritysten yhteistyö on monipuolistunut”, iloitsee Nyman.

Yhteistyössä kaikki voittavat
Suuret ja keskisuuret yritykset kaipaavat ketteryyttä ja tuoreita toimintatapoja uudistuakseen. Näitä löytyy lähes poikkeuksetta pienistä yrityksistä. Pienet puolestaan tarvitsevat kontakteja, laajoja verkostoja ja mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaansa. Yksinyrittäjät eivät pysty tarjoamaan asiakkaille laajoja kokonaisuuksia. Tuunaa Tuottoa -hankkeessa isot kokonaisuudet ovat mahdollisia, koska verkosto luo uskottavuutta ja vapauttaa ideoimaan rohkeasti. Tero Eskola on Nymanin kanssa samoilla linjoilla. Eskolan mielestä on tärkeää, että yritykset löytävät tällaisten hankkeiden kautta toisensa.

”Ei oikein olla osattu eikä rohjettu pyytää pieniltä toimijoilta tarjouksia. Hanke avasi silmiämme, ja varmasti jatkossa olemme rohkeampia käynnistämään yhteistyötä erilaisten yrittäjäverkostojen kanssa”.
Nyman näkee hankkeessa toteutetun mallin yritysten yhteistyöstä paitsi osana laajempaa palveluiden kehittämistä, myös alueellisten kehitysyhtiöiden roolin terävöittämisenä.
”Käynnistyneet projektit vahvistavat sen, että yrittäjillä on valtava halu tehdä yhteistyötä. Alueellisilla yrityskehitysyhtiöillä on tärkeä rooli toimia omalla alueellaan aktiivisena moottorina. Juuri heillä on mainiot mahdollisuudet saattaa yritykset yhteen”, Nyman sanoo.

 

Esimerkkejä alueilla käynnissä olevista toteutuksista:

Etelä-Savossa:
Päiväkoti Rölli ry:lle toteutettiin infografiikka päivähoidon palvelusetelin käyttöönotosta. Infografiikan toteutti graafisen suunnittelun ammattilainen, Villakas (Tiina Leino). Katso malli toteutuksesta! Geriwell Oy on kotisairaanhoidon ja kotipalveluiden ammattilainen. Yhteistyö Tuunaajayrittäjä Pasi Tiisanojan ja Mainostoimisto Kixit’n kanssa käynnistymässä.

Itä-Uudellamaalla:
Porvoo International College:n ja Tuunaajien yhteistyö käynnistymässä. Tekijöinä digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia sekä hyvinvointi- ja ohjelmapalveluita tuottava yritys.

Keski-Suomessa:
CrossFit Areena Jyväskylälle kehitetään mediatuotannon palvelua, jolla toteutetaan tyylikkäitä videopohjaisia markkinoinnin ja viestinnän ratkaisuja asiakasyritysten käyttöön. Tiimiin haetaan vielä myyntiosaaja. Demo toteutuksesta. Vinkee tuottaa ja myy heijastinliivejä lapsille ja aikuisille. Vinkeelle kehitetään tarinallistamisen työkaluja hyödyntämällä yrityksen Metkumetsä-tarinaa. Lisäksi Vinkeen verkkosivujen kehittämisprojekti on käynnistymässä, jossa Tuunaajat myös aktiivisesti mukana.

Länsi-Uudellamaalla:
Kylpylähotelli Päiväkumpu ja alueen Tuunaajayrittäjien yhteistyö käynnissä. Laaja palveluiden kehitysprojekti työllistää useita eri alan yrittäjiä. Mustion Linnan projekti käynnistymässä.

 

Lisätietoja:
Tuunaa Tuottoa Vol. 2 -hankkeen projektipäällikkö Outi Nyman, Novago Yrityskehitys Oy, p. 044 374 4334, outi.nyman@novago.fi, www.tuunaatuottoa.fi
Kylpylähotelli Päiväkumpu, johtaja Tero Eskola p. 050 362 6707 tero.eskola@paivakumpu.fi, www.paivakumpu.fi
Piha ja Koti Korppi / Ferinfine Oy, Karjalohja, Yrittäjä Kirsi Ferin, p. 0400 829 296, kirsi.ferin@gmail.com, www.pihapuutarha.fi
Toimittaja, tule tutustumaan mistä tuunaamisessa on kysymys. Osallistu alueesi työpajojen ja tuunicafeiden toimintaan. Alueelliset yhteystiedot.

Tuunaa Tuottoa Vol. 2 on aineettoman arvonluonnin valtakunnallinen kehityshanke, jossa pienet luovan alan yritykset ja keskisuuret tai suuret yritykset kohtaavat. Hanketta koordinoi Novago Yrityskehitys Oy ja mukana ovat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Posintra Oy, Into Seinäjoki Oy sekä Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy (HUMAK). Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan unionin tuella. www.tuunaatuottoa.fi