Uutiskirje 1/2018: Toimitusjohtajan terveiset & Novagon strategia

TomGammals_webArvoisa lukija,

Toivottavasti kevääsi on alkanut hyvin ja tuonut paljon uusia mahdollisuuksia. Ainakin Novagon osalta vuosi 2018 on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia mukanaan. Talouden elpyminen on näkynyt mm. asiakkaidemme muuttuneina tarpeina. Mm. investointien rahoitusselvitykset ja erinäisten investointitukien hakemiset ovat selkeästi lisääntyneet.

Novago on myös työstänyt uutta strategiaansa vuosille 2018-2020 josta tässä ajattelin nostaa esille muutaman keskeisen asian. Maakuntauudistus on myös kaikkien huulilla, joten myös strategiamme ja Visio 2030 tukee Uudenmaan visiota ”Olla Euroopan paras alue toimia ja elää!”. Novago luo toiminnallaan työpaikkoja ja elinvoimaa tukeakseen Länsi-Uusimaata pyrkimyksessään olla elinvoimainen osa Euroopan parasta aluetta yrittää ja toimia!

Novagon tehtävä on edistää uusien elinkelpoisten yritysten perustamista ja kannattavan liike-toiminnan syntyä ja tukea toimivien yritysten kehittymistä ja kasvua. Novago tuottaa asiakaslähtöisesti korkealaatuisia yritysneuvontapalveluita, jotka elävöittävät toiminta-alueen yritys – ja elinkeinotoimintaa, luovat uusia työpaikkoja ja parantavat omistaja-kuntien taloudellista tilaa ja tukevat niiden mainetta houkuttelevana yritysten sijoittumispaikkana.

Toiminta keskittyy alueen aloittavien ja toimivien yritysten neuvontaan, koulutukseen ja verkostoitumistilaisuuksien järjestämiseen kasvattaen rajapintaa ja yhteistyötä alueen yrityksiin ja oppilaitoksiin. Novago haluaa myös kehittää rooliaan yritysten ja oppilaitosten välillä, auttaen näitä löytämään uusia yhteistyömalleja ja toimintatapoja joista kaikki osapuolet ja koko alue hyötyy. Alueen yritysten kasvua tuetaan mm. työvoiman paremman saatavuuden kautta.

Novago kehittää yritysten yhteistyötä yli kuntarajojen kohentaen yrittäjyysmyönteisen asenteen alueellaan. Uudenmaan maakunnan strategian mukaisesti myös Novago panostaa kestävästi kasvavaan ja yhtenäiseen metropolimaakuntaan rohkeasti uudistaen palveluitaan. Palveluita ja toimintatapaansa Novago kehittää asiakaslähtöisesti samalla kuitenkin seuraten maakuntauudistusta ja siitä seuraavia lakimuutoksia.
Novago tuottaa yritysneuvontapalveluja yritysten koko elinkaaren ajalle. Yritysneuvontapalvelut käsittävät aloittavien yrittäjien neuvonnan, toimivien yritysten neuvonnan, omistajavaihdokset ja henkilöstön kehittämispalvelut.

 

Aloittavien yrittäjien neuvonta käsittää:
a) yrityksen perustamisneuvonta ja yritysmuodon valinta; mkl. yrittäjän riskit
b) liiketoiminnan suunnittelu ja liikeidean arviointi
c) yrittäjyyden edellytykset ja yrittäjänä toimiminen
d) perustamisvaiheen rahoitusvaihtoehdot

Aloittavien yrittäjien neuvonta suuntautuu yrittäjyyttä harkitseviin tai alle vuoden ikäisiin yrityksiin.
Toimivien yritysten yritysneuvonta käsittää:
a) strategiset valinnat
b) toiminnan organisointi
c) kehittämisen tai kasvun suunnittelu
d) investointisuunnittelu ja rahoitus
e) yrityssaneeraukset

Toimivien yritysten neuvonta on luonteeltaan laajaa ja syvällistä, useimmin yrityksen yhteen ongelma – alueeseen keskittyvää neuvontaa.

 

Omistajavaihdosten neuvonta käsittää:
a) yrityskaupan kohteen tarkastus
b) myyjän ja ostajan ehtojen selvitys
c) rahoitusselvitys
d) yrityskauppojen toteutumisen edesauttaminen
e) yrityskaupan jälkeisten toimintojen hoitaminen, mkl. henkilöstö

Omistajavaihdoksille ei ole aikarajaa, vaan ne toteutetaan luopujan ja jatkajan tarpeen mukaisesti.

 

Työllisyyspalvelu:
a) rekrytoinnit
b) henkilöstön tarveanalyysi, osaaminen ja kehitystarve
c) henkilöstö omistajanvaihdostilanteessa
d) palkkatuet ja muut henkilöstöön ja sen koulutukseen liittyvät avustukset

Työllisyyspalvelu on sekä aloittavien yrittäjien että toimivien yritysten hyödynnettävissä.
Novagon osaamisalueisiin kuulumattomat yrittäjien ja yritysten tarvitsemat palvelut Novago hoitaa kumppaniensa ja verkostonsa kautta. Kumppani – ja yhteistyöverkostoomme lukeutuvat mm. työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskukset, TE-palvelut, Team Finland, Business Finland, Finnvera, Invest in Finland, Länsi-Uudenmaan kauppakamari, alueen yrittäjäyhdistykset, muut kehitysyhtiöt ja uusyrityskeskukset sekä ulkopuoliset konsultit ja asiantuntijat. Erityisesti uusyritysneuvonnan puolella hyödynnetään myös laajaa asiantuntijaverkostoa.