Vielä ehdit käyttää Novagon maksutonta energianeuvontaa – yritykset ja kiinteistöt voivat säästää energiaa pienilläkin toimenpiteillä

Vielä ehdit käyttää Novagon maksutonta energianeuvontaa – yritykset ja kiinteistöt voivat säästää energiaa pienilläkin toimenpiteillä

HINKU (Hiilineutraali kunta) -teemaan ja tavoitteisiin liittyvä, pk-yritysten ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja viime kädessä taloudellisiin säästöihin läntisen Uudenmaan alueella (Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio ja Lohja) tähtäävä Välke-hanke on kääntymässä loppusuoralleen. Energia-asiantuntijan palvelu on kokonaisuudessaan maksutonta. Yritysten kanssa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia eivätkä sido yrityksiä mihinkään.

Tähän (31.10.2016) mennessä on oltu yhteydessä 87 (pääosin pk-) yritykseen, 32 kiinteistöön ja 2 seurakuntaan viiden kunnan alueella. Lisäksi kohteina voivat tulla kyseeseen maatilat sekä asunto- ja taloyhtiöt. Tapaamisissa on keskusteltu yrityksen ajankohtaisesta tilanteesta ja pisimmillään kartoitettu ja analysoitu yrityksen energianhankintaa ja potentiaalisia säästökohteita. Yhteistyö on johtanut käynnistettyyn, tekeillä tai valmiina olevaan energiatilanteen kartoitukseen ja energia-analyysiin 12 yrityksen ja 7 kiinteistön/kiinteistöryhmittymän kohdalla.

Vuosien 2014 – 2015 aikana yritysten ja kiinteistöjen toteuttamilla energiatehokkuustoimenpiteillä on saavutettu todennettuja euro-, kWh- ja kgCO2ekv-määräisiä säästöjä 10 pk-yrityksen ja 5 kiinteistön / kiinteistöryhmittymän kohdalla. Kuluvalle vuodelle ja vuodelle 2017 on jo nyt odotettavissa vastaavia säästöjä ainakin 7 yrityksen ja 5 kiinteistöryhmittymän kohdalla.

Energiamäärinä tuo tarkoittaa vuoden 2015 osalta 1 300 MWh sähköä ja yli 7 000 MWh lämpöä sekä yli 300 000 hiilidioksidikilon päästövähenemää ja yli 110 000 euron taloudellista säästöä. Parhaita toteutettuja käytäntöjä on vietyinä Energialoikka-ratkaisukortteihin HINKU-foorumin kautta laajempaan kansalliseen julkisuuteen levitettäviksi.

Edellä mainitun ohella on luotuina verkostot alueellamme toimiviin ratkaisutoimittajiin sekä annettu ad hoc -tyyppistä apua ja konsultointia yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti.

Välke-hanke jatkuu heinäkuun loppuun 2017 saakka.

Energia-asiantuntija apuna: Markku Nordström, energia-asiantuntija, p. 044 3731 301, markku.nordstrom@novago.fi