Yrityksille suunnattuja EU-rahoituspalveluita nyt Novagon kautta

Uusi EU:n ohjelmakausi mahdollistaa sen, että yksittäiset yritykset voivat hakea EU rahoitusta. Hakemiseen tosin vaaditaan hyvää englanninkielen taitoa sekä kärsivällisyyttä.

Novagon yritysneuvojat ovat saaneet koulutusta yrityksille tarkoitetuista uusista EU-rahoituspalveluista EU:n, Uudenmaan liiton ja Helsingin Kauppakamarin asiantuntijoilta. Novagon neuvojien kanssa yritys voi peilata ideaansa ja sen mahdollista toteutusta sekä selvittää, vastaako se alustavasti EU-hakuun tarvittavia kriteereitä. Me myös tiedämme, mitä EU-hauissa tulee painottaa. Novagolla on lisäksi laaja asiantuntijaverkosto, josta löytyy henkilöitä auttamaan erilaisia hyviä innovaatioita eteenpäin.

Novagolta usea neuvonantaja on tutustunut uusiin EU-rahoituspalveluihin. EU-rahoituksen neuvonta-asioissa ota ensisijaisesti yhteyttä carl-johan.sandstrom@novago.fi tai soita 040 524 2590.

Yritysten vaihtoehdot EU-tukeen ovat mm:

COSME on EU pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä tukeva ohjelma jonka kautta yritykset voivat hakea riskirahoitusta kasvu- ja laajentumisvaiheessa. Lisätietoa: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Luova Eurooppa yhdistää nykyiset Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -ohjelmat saman katto-ohjelman alle. Ohjelmaan tullaan perustamaan kulttuuri – ja media-alan toimijoille yhteinen lainainstrumentti, joka tarkoittaa sitä, että luovan alan pienet ja keskisuuret yritykset voivat hakea pankista Luova Eurooppa takuuta lainoilleen. Tämä lainantakausväline tulee käyttöön vuonna 2016. Lisätietoa: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

Horizon 2020 rahoitustuki pk-yrityksille tukee innovatiivisia pk-yrityksiä joilla on selkeä kunnianhimo kaupallistaa tuote, kasvaa ja kansainvälistyä. Hakeminen on tehty helpommaksi ja ensimmäinen haku nimeltään Vaihe 1 koskee rahoitusta selvittää ja arvioida innovaation teknisiä ominaisuuksia ja kaupallista potentiaalia. Kyseessä on  50 000 euron kertakorvaus kuudelle kuukaudelle joka kattaa 70 prosenttia kuluista (yrityksellä tulee siis olla 30 prosenttia kuluista omasta takaa).  Mikäli vaiheessa 1 valmisteltu selvitys saa hyväksynnän EU:lta, yritys voi hakea rahoitusvaihetta 2, joka on selkeän liiketoimintasuunnitelmaan mukaan toteutettu innovaation vaihe protosta markkinoille. Tämänkin rahoitus on 70 prosenttista, mutta se voi olla 0,5-2,5 miljoonaa euroa 1-2 vuoden jaksolle. Lisätietoa: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument tai http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/sme_brochure.pdf

EEN, eli Enterprise Europe Network tarjoaa maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille. Neuvonta sisältää mm. sopivan EU-rahoitusohjelman löytämisen, lainsäädännön ja IPR:n, yhteistyökumppaniverkoston jossa yli 10 000 yritystä hakee yritysyhteistyökumppania Suomesta. EEN:n sivut ovat myös suomeksi. Lisätietoa: http://www.yrityssuomi.fi/web/enterprise-europe-network

Lisätietoja antaa:
Novago Yrityskehitys Oy, toimitusjohtaja Carl-Johan Sandström, puh. 040 524 2590, carl-johan.sandstrom@novago.fi