RAHOITTAJA:

 


KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

Logo rekrytoimalla hyvinvointia

Rekrytoimalla Hyvinvointia on Novagon työllisyyshanke, joka jatkaa Go 4 Work! -projektin jalanjäljillä. Toimialueen yritykset saavat räätälöityä neuvontaa työntekijöiden hakuun, valintaan ja työsopimuksiin liittyen. Työnhakijoita neuvotaan asiakaslähtöisesti työnhaussa ja lyhytkoulutuksissa. Projekti pyrkii järjestämään työsuhteita molemmat osapuolet huomioiden. Euroopan sosiaalirahasto on myöntänyt merkittävän tuen toimintaan. Rahoitus on myönnetty 31.12.2019 saakka. www.gorekrypalvelut.fi

 

Miten yritys valtaa uusia markkinoita? Miten raivataan kasvun esteitä ja hallitaan kasvua? Miten yritys kehittyy kasvun valtiaaksi?
VALTAUS -projekti (eli ”BIITTI – Yritystiimit Uudellamaalla”) käynnistyy läntisellä Uudellamaalla ja Novago Yrityskehitys Oy:n toimialueella syyskuun 2017 alusta alkaen. Alueelle projekti tuo kasvuhaluisten yritysten tunnistamista, lisää kasvua ja uuden konkreettisen kasvuyritysten palvelukonseptin jatkoa ajatellen. VALTAUS-yritysten vuotuinen liikevaihto on 0,5 M€/a – max. 10 M€/a, niillä on potentiaalia kasvaa uusille liiketoiminta-alueille ja markkinoille sekä kansainvälistyä. VALTAUKSEN toteuttavat kehitysyhtiöt Novago (Länsi-Uusimaa), Posintra (Itä-Uusimaa) ja KEUKE (Keski-Uusimaa). Vuonna 2018 kukin kehitysyhtiö kokoaa oman 15 kpl kasvuhaluisen pk-yrityksen ryhmän.

  • VALTAUS tunnistaa alueen kasvu- ja kansainvälistymishaluiset yritykset
  • antaa ajan ja paikan yritysten kasvulle
  • tarjoaa yrityskohtaista kasvuvalmennusta
  • edistää yritysten verkottumista yli toimialarajojen
  • paneutuu etenkin yritystoiminnan 1. Tulevaisuuden ennakointiin, 2. Digitalisaatioon ja 3. Ketterään kehitykseen

Kasvusta ja kansainvälistymisestä kiinnostuneet Novagon toiminta-alueella olevat pk-yritykset voivat olla yhteydessä yrityskehittäjä Markku Nordström, markku.nordstrom@novago.fi, +358 44 3731 301.

PÄÄTTYNEET HANKKEET

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen tavoitteena on, että kunta, sen asukkaat ja elinkeinoelämä sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Tavoitteena vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Novago auttaa projektin koordinoinnissa, etenkin yritysrajapinnassa. http://www.hinku-foorumi.fi/

 

 

Go 4 Work! -rekrypalvelut (Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke): Novagon uusi työllistämishanke Go 4 Work! ohjaa ensisijaisesti nuoria, mutta myös muita työttömiä palkkatyösuhteisiin Länsi-Uudenmaan alueen yrityksiin. Samalla alueen yritykset saavat tukea rekrytointeihinsa; mm. sopivan ehdokkaan etsimiseen, työsopimukseen ja palkkatuen hakuun. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama ja se jatkuu 13.8.2017 asti. Projektissa työskentelee kokopäiväisesti kolme työntekijää. www.gorekrypalvelut.fi 
 
VALKE+tahdet_LOGO
 Välke (Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa

ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille): Osana HINKU-työtä tehtävässä hankkeessa kehitetään ja testataan uusia tapoja ja toimintamalleja saada soveltuvat pienet ja keskisuuret yritykset, kunnat, seurakunnat, maatilat ja taloyhtiöt käyttämään kasvihuonepäästöjä vähentäviä cleantech-ratkaisuja, energialähteitä ja menetelmiä. Samalla tavoitteena on, että yritykset ja kunnat haluaisivat hyödyntää uusia ja innovatiivisia hiilineutraaleja tuotteita, ratkaisuja ja menetelmiä ja, että se näkyisi näiden hankintoja tehdessä. Hanke-aikana pyritään tutkimaan ja analysoimaan noin 70 pk-yritystä ja 100 kiinteistöä Novagon alueella. Välke on Suomen Ympäristökeskus SYKE:en koordinoima ja siihen osallistuu Novagon alueen lisäksi Länsi-Päijänne. Hanke on Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoittama ja se jatkuu 31.7.2017 asti. Aurinkopaneelien yhteishankinta -infojen aineistot löydät tästä > Yhteyshenkilö: markku.nordstrom@novago.fi 

 

 

Tuunaa Tuottoa Vol. 2 -hanke on valtakunnallinen, Novagon koordinoima hanke. Tuunaamalla jo olemassa olevia tuotteita, halutaan vahvistaa sekä pienten luovien alojen yritysten yhteistyötä että keskisuurten asiakasyritysten kilpailukykyä. Keskisuurissakin yrityksissä haasteena ovat tämän päivän monimuotoiset markkinat ja asiakkaiden tavoittaminen. Tuunaa Tuottoa on heille uusi tapa löytää ja vastata asiakasvaatimuksiin. Paikallisten kykyjen apu kotimaan ja kansainvälisten markkinoiden saavuttamisessa on luonteva ja luotettava tapa edetä. Hankepartnerit ja alueet ovat: Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uusimaa,  Posintra Oy Itä-Uusimaa, Into Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa, Miksei Mikkeli Etelä-Savo ja Humak amk Keski-Suomi. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama ja se jatkuu 30.6.2017 asti. www.tuunaatuottoa.fi ja Facebookissa https://www.facebook.com/Tuunaa-Tuottoa-175781276116233/

 

WIN – Water Innovator Accelerator siemenraha-hankkeessa rakennetaan yhteisalusta vesialan pk-yrityksille, yritysideoille ja kunnallisille toimijoille. Tavoite on rakentaa alusta, joka tukee vesi- ja jätevesalan yritysten kasvua ja innovointia Pohjoismaissa ja Baltian alueella. Projektissa on mukana Novago ja Finnish Water Forum Suomesta, WIN ja LU Open Innovation Centre Lundista Ruotsista, Vannklynge Norjasta ja Danish Water Forum Tanskasta. Siemenrahoitus on ajalle 1.1-30.9.2015 ja se tulee Innovation Express:istä, joka on BSR Star:in rahoitusohjelma.

 

KehaV
Kehä V projekti on Hanko-Hyvinkää-Porvoo valtatie 25 ja kantatie 51 varrella olevien kuntien yhteistyö. Projektia hallinnoi Novago ja sitä koordinoi SITO Oy. Keskeisinä teemoin on KehäV liikennekäytävän kehittämishankkeet kuten Hanko – Hyvinkää radan sähköistämisen ja valtatien 25 parantaminen. www.kehav.fi

 

Go – Länsi-Uudenmaan yritysten työvoiman rekrytoinnin tukihankeGo! -rekryn ensisijaisena tavoitteena on työllistää yrityksiin työttömiä ja vähentää työttömyydestä syntyviä kustannuksia kunnille. Projekti auttaa yrityksiä rekrytoinneissa ja työttömiä työnhaussa. Go! -rekrypalvelut täydentää Novagon yrityksille tarjoamien palveluiden valikoimaa; varsinkin aloittavat sekä liiketoimintaansa kehittävät yritykset ovat saaneet kokonaisvaltaisen avun rekrytointiprosessissa, johon on sisältynyt myös neuvontaa palkkatukien haussa sekä lyhytkoulutushankinnoissa. Hanke kestää 30.4.2015 asti.

 

Tuunaa tuottoa: Tuunaamalla jo olemassa olevia tuotteita luovien alojen palvelukonseptien avulla, halutaan vahvistaa sekä pienten luovien alojen yritysten että ilman omia tuotteita olevan alihankintateollisuuden kilpailukykyä. Hankkeen aikana herätetään luovien alojen yrittäjien ymmärrys yhteistyön ja verkottumisen valtteihin sekä aineettomien sisältöjen hyödyntämiseen. Projektin tuloksena ovat esimerkkialustat siitä, missä asioissa ja yhteyksissä luovat alat voivat tehdä sellaista palvelutuotantoa, joka tuo taloudellista lisäarvoa muille yrityksille asiakaskokemuksen kautta. Hanke on pilottihanke, ja kestää 31.3.2015 asti. Yhteyshenkilö: outi.nyman@novago.fi

 

AQUA VITAE: Vesi – ja ympäristöalan osaamiskeskittymä. Hankkeen tavoitteena on A) luoda kansallisesti tunnettu vesi ja ympäristö osaamiskeskus läntiselle Uudellemaalle, B) verkostoida paikalliset vesi- ja ympäristöalan yrittäjiä sekä alan järjestöjä, ja C) luoda kansallinen vesi- ja ympäristöalan yrittäjien ja järjestöjen verkosto. Hanke jatkuu 31.12.2014 asti. Yhteyshenkilö: jarkko.toivonen@novago.fi

 

Kestävän liiketoiminnan klusteri – tunnistaminen Länsi-Uudenmaan kunnissa ja StartUp: Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa kestävän kehityksen mukaisesta liiketoiminnasta seudun yrityksissä, lisätä tämän avulla yritysten kilpailukykyä ja muodostaa kestävän kehityksen mukaisten yritysten verkosto. Hanke jatkuu 31.10.2014 asti. www.lansi.fi/kasvukraft

 

 ÄRM
Yritysten toimintaympäristön kehittäminen Raaseporin seutukunnassa (ÄRM): Suuren teräsyhtiön konkurssi johdosta Raaseporin seutukunta, sis. Hanko, Inkoo ja Raasepori, sai statuksen äkillisen rakennemuutoksen alueena. Novago sai statuksen myötä rahoituksen hankkeeseen elvyttää ja kehittää yritysten toimintaympäristöä. Novago tukee PK-yrityksiä, toimintaympäristön kehittämistä ja uusien yritysten sijoittumista alueelle. Hanke jatkuu 30.9.2014 asti.

 

logo_IAWTC>.Happy Fish_leima2
WaterCare is a part of the Internationally Advanced Water Technology Center IAWTC project. Novago organises product pilots, cluster mappings as well as two seminars www.novago.fi/seminar within the project. The IAWTC project is financed by the European Union European Regional Development Fund, Leverage from the EU 2007-2013 and the Regional Council of Päijät-Häme. The IAWTC project is coordinated by LADEC http://www.ladec.fi/IAWTC. The partial project is ongoing January-September 2014. Happy Fish järjesti vesiaiheisen seminaarin elokuussa 2014. Seminariin esitykset webcastina TÄSTÄ
EAKR_suomi_jpgvellamo_teksti_alla_fin

 

Matkailu
Länsi-Uudenmaan matkailua on kehitetty pitkäjänteisesti useita vuosia. Alueelle palkattu Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori koordinoi mm. Länsi-Uudenmaan matkailustrategiaa sekä tulevien myynti- ja markkinointikanavien rakentamista. Hanke on osa TouNet hankketta ja jatkuu 30.6.2014 asti. Alueen matkailun myyntiä ja markkinointia tehdään 1.8.2014 lähtien Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:ssä www.lumomatkailu.com

Uutiskirje www.bit.ly/lansiuudenmaanuutiskirje
Internet www.lansi.fi/lansiuudenmaanmatkailu
Facebook www.facebook.com/lansiuudenmaanmatkailu
Blogi www.lansiuudenmaanmatkailu.blogspot.fi
LinkedIn www.bit.ly/lansiuudenmaanmatkailu
Slideshare www.slideshare.net/lansiuudenmaanmatkailu
YouTube www.youtube.com/lansiuusimaatravel
Twitter www.twitter.com/lansiuusimaa

 

Dynamo 2011-2013: Kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävien yritysten kehityspalvelu YritysLinko oli aiemmin toimineen yrityshautomon jatkumo. Tiukkaa toimialarajoitusta mukaan tuleville yrityksille ei ollut, mutta painopistealue olin vesi- ja ympäristöalalla toimivissa yrityksissä. YritysLingon kautta kasvuyritykset voivat vuokrata myös toimistotilan ja tuotekehitys- ja testaustiloja yritystalo BusinessLohjassa.

 

PK-PRO 2008-2013: Pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisen ja verkostoitumisen PK-PRO -hanke toteutti koulutusta sekä kokonaisvaltaista yritysten kehittämistyötä, rahoitusneuvontaa, verkostojen kehittämistä sekä toimialojen esteiden poistamista.

 

Seudullisten yrityspalveluiden kehittäminen 2008-2013: Hankkeen tavoitteena edistää seudullisten yrityspalveluja tarjoavien organisaatioiden yhteistyötä ja tehdä oikean palveluntarjoajan löytämisen helpommaksi yrittäjälle. Hanke kantaa Yritys-Suomi Länsi-Uusimaa statusta ja se tarjosi mm. alueellisen www.yrittajannavigaattori.fi -verkkopalvelun. Hankkeeseen osallistuu 17 organisaatiota.