Yritysapu - Företagshjälp

Yritysapu tarjoaa Uusmaalaisille yrityksille apua koronakriisistä selviytymiseen

Uusi Yritysapu-palvelu starttaa Uudellamaalla toimivien kolmen kehitysyhtiön, Posintran, Keuken ja Novagon sekä Uudenmaan TE-toimiston yhteistyönä. Yritysapu-hanke tarjoaa yrityksille ennaltaehkäisevää apua koronaepidemiasta aiheutuvien akuuttien ja ennakoitavissa olevien haasteiden hallintaan. Hanke toteutetaan Uudenmaan kriisirahoituksen turvin.

Yrityksen tarpeiden kartoitus ja konkreettista apua

Yritysapu-palvelussa Uudenmaan TE-toimisto kontaktoi yhteistyökumppaninsa SunUra Oy:n avulla Uudenmaan alueen yrityksiä selvittääkseen niiden koronaepidemiasta aiheutuvaa palvelutarvetta. Mikäli yrityksessä todetaan selkeä palvelutarve, yrityksen yhteystiedot välitetään kyseisen alueen hanketoimijalle. Länsi-Uudellamaalla tiedot välitetään Novagolle, joka työstää yrityksen kanssa tarkemman tilanneanalyysin ja konkreettisen etenemissuunnitelman. Tavoitteena on ohjata yritys juuri sen tarvitseman avun pariin.

Yritykselle tarjottava apu määräytyy yrityskohtaisesti tarpeen mukaan. Apu voi olla esimerkiksi tukea kehitysmahdollisuuksien kartoittamiseen, sopivan kriisirahoituksen hakemiseen tai uusien liiketoimintaratkaisujen löytämiseen. Tarkoituksena on tehdä ennakoivia toimenpiteitä, jotta yritys selviäisi koronakriisistä.

Yritysavun toiminta-alueella toimii noin 25 000 yritystä, joista hankkeen kohderyhmään kuuluu noin puolet. Hanke alkoi 15.5.2020 ja toteutusaika on noin yksi vuosi.

Mikäli yrityksesi haluaa tietää Yritysavusta lisää tai haluatte varata aikaa tapaamiselle yritysneuvojan kanssa, yhteydenottopyyntö sähköpostitse osoitteeseen: yritysapu@novago.fi

Lisätietoja antaa myös

Annika Metsämäki
Yritysneuvoja
+358 44 046 4481

Susanna Broman
Yritysneuvoja
+358 44 3740334

Taina Jukola
Yritysneuvoja
+358 44 7585691