Siirry pääsisältöön

Matkailuyritysten hiilijalanjälkikoulutusten satoa

Tämä kirjoitus on toinen osa liittyen järjestämäämme hiilijalanjälkilaskennan koulutuskokonaisuuteen. Ensimmäisen osan voit lukea täältä.

Lyhyesti sanottuna järjestimme Matkailualan CO2-laskuriin perustuvan koulutuskokonaisuuden Uudellamaalla toimiville matkailualan yrityksille huhti-toukokuun vaihteessa. Vastaavanlainen koulutus olisi tarkoitus järjestää myös syksyllä. Koulutuksien tarkoituksena on edistää hiilijalanjäljen mittaamista ja siihen liittyvän laskurin käyttöönottoa matkailualan yrityksissä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä muun muassa siitä, mistä päästöt muodostuvat, miten ne lasketaan ja mistä niitä kannattaa lähteä vähentämään.

Lue lisää laskurista täältä!

Koulutus koettiin monin puolin onnistuneeksi; sisällöistä pidettiin ja opittiin ymmärtämään paremmin oman yrityksen päästölähteitä sekä käyttämään laskuria.

Koulutukset olivat aiheiltaan erinomaisia ja niistä saaduilla eväillä sekä pilottivaiheessa olevalla matkailun hiilijalanjälkilaskurin avulla voimme mitata oman toimintamme hiilijalanjälkeä ja kehittää toimintatapojamme sen pienentämiseen. … Hiilijalanjäljen laskemisen avulla saadaan tietoa omasta yrityksen toiminnasta sekä mistä päästölähteistä yrityksen negatiiviset ilmastovaikutukset koostuvat.
– Lotta, Hiisi Homes

Laskenta vaatii myös tiettyjen lähtötietojen selvittämistä, mikä auttaa yritystään tarkastelemaan toimintaansa kriittisesti. Laskennan avulla myös kokonaiskuva yritykseen vaikuttavista tekijöistä ja päästölähteistä hahmottuu.
– Lotta, Hiisi Homes

Kaikki eivät tiukan aikataulun ja lähestyvän sesongin takia kuitenkaan ehtineet suorittaa laskentaa loppuun. Kaikilla koulutukseen ilmoittautuneilla on kuitenkin lähtökohtaisesti kova tahtotila tähän, ja he sanovatkin tekevänsä laskennan loppuun, kun kiireiltään ehtivät. Osa tulee mukaan taas syksyn toteutukseen paremmalla ajalla uudestaan. Laskenta vaatii  jonkin verran vaivaa ja ajattelua. Siihen perehtyminen selkeyttää kuitenkin konkreettisesti mistä päästöt muodostuvat.

Koulutuksessa tuli hyvin ilmi, että laskentaan liittyy paljon valintoja ja pohdintaa. Tarkoitus on tehdä laskenta, kunhan kevään kiireet helpottavat. … Löydämme ne asiat, jotka toiminnassamme kuormittavat eniten, joten pääsemme tekemään ratkaisuita, joilla saamme tehokkaimmin pienennettyä omaa hiilijalanjälkeämme. Suunnitelmat tarkentuvat, kun saamme laskennan avulla selvitettyä, mihin kannattaa eniten vaikuttaa.
– Minnami, Villa Tammikko

Pienelle ammatinharjoittajalle, jolla ei ole kiinteää toimipistettä, jos työskentelee kotona tai järjestää esimerkiksi ohjelmapalveluita, retkiä, opastuksia tai matkoja muualla, saattaa löytyä lopulta aika vähän laskettavaa. Jos toiminta muodostuu pitkälti hankinnoista, voi kolmansilta osapuolilta olla hankala saada kulutustietoja, päästökertoimia tai muita lukuja.

Käytännössä laskuriin ei valtavasti saa asioita pakattua, jos olet ammatinharjoittaja ilman kiinteää toimipistettä ja hankinnatkin kalustoon jo tehtynä (koska aikajänneperustetta jo tehdyille hankinnoille ei ole).  Työhuone, sähkö, jäte, yms. asioita kyllä saa. Pääsääntöisesti nämäkin scope kolmoseen.
– Eppu, Hymyilevä Punakettu

Koulutus antoi minulle työkalut siihen, miten osaan itse laskea oman ja yhteistyökumppaneiden hiilijalanjäljen. Aion jatkossa selvittää tarkemmin yhteistyökumppaneiden lukemia. … Laskin koulutuksen aikana tämän vuoden tulevasta Kreikan työmatkastani aiheutuvan hiilijalanjäljen, koska tänä vuonna itselläni ei ole yhtään työmatkaa (kaikki etänä). Yhteistyökumppaneilta odotan vielä lukuja, jotta pääsisin tutkimaan heidän hiilijalanjälkeään.
– Maria, Ekomatkaajat

Yritykset ovatkin jo kiinnittäneet asioihin huomioita ja tehneet erilaisia toimia päästöjen vähentämiseksi:

Olemme asennuttaneet aurinkoilmakeräimen ja lämpöpumpun, sekä tehostaneet kierrätysohjeistusta asiakkaille. Lisäksi olemme aktiivisesti lisänneet pyöräilyreittejä ja kannustaneet asiakkaitamme pyöräilyyn. Omaa liikkumista autolla minimoimme, käytämme sähköpyöriä mahdollisuuksien mukaan.
– Minnami, Villa Tammikko

Aiottuja hankintoja ei ole toteutettu kalustopuolella ja tarpeettomat ajot varastopaikkojen välillä on karsittu minimiin yhdistelemällä / kokoamalla huoltotoimet paremmin tietyille päiville.
– Eppu, Hymyilevä Punakettu

Itse pidän kaikki kokoukset Suomeen ja ulkomaille etänä kotitoimistolta. Työharjoittelijat suorittavat harjoittelun etänä omassa kodissaan. Ekomatkaajilla ei ole paperisia esitteitä tai flyiereita emmekä tulosta yhtään paperia printteristä- poikkeuksena ovat työharjoittelijoille lähetetyt työtodistukset.
– Maria, Ekomatkaajat

Teemme kartoitusta minkälaisia ympäristötekoja teemme jo tällä hetkellä ja millaisiin asioihin voimme vaikuttaa tulevaisuudessa.
– Lotta, Hiisi Homes

Mitä jatkossa

Hymyilevän Punaketun Eppu näki laskennan hyötynä tällä hetkellä sen, että markkinoinnin kautta voi ulospäin kertoa, että nämä asiat on tiedostettu ja että niiden eteen pyritään tekemään asioita. Asiakkaille tämä näyttäytyy hyvänä asiana. Hän tulee hyödyntämään koulutuksen sisältöjä myös opinnoissaan, sekä tulevaisuudessa myös STF-polun asioissa.

Ekomatkaajien Maria aikoo jatkossa laskea yrityksensä hiilijalanjäljen vuositasolla ja yrittää pienentää sitä entisestään. Hän aikoo myös keskittyä entistä enemmän siihen, miten yhteistyössä kumppaniensa kanssa hiilijalanjälkeä voisi pienentää.

Vinkkejä myös sulle!

Kysyimme koulutuksen osallistujilta millaisilla teoilla osallistujat jo nyt tai lähitulevaisuudessa voisivat pienentää oman organisaation hiilijalanjälkeä. Vastaukset osoittivat, että osallistujilla on jo kattava käsitys siitä millaisilla asioilla päästöihin voi vaikuttaa. Tässä esimerkkejä heidän päästövähennystoimenpiteistään:

Valmentajina toimivat Noheevan Eeva Koivula ja Xamkin Melina Maunula.

Koulutukset toteutettiin osana Uudenmaan liiton rahoittamaa Carbon Neutral Experience -projektia, jonka tavoitteena on edistää hiilineutraalia matkailualaa Uudellamaalla. Mukaan on sitoutunut 15 Uudenmaan kuntaa: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Lohja, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Tuusula, Vantaa, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lapinjärvi, Siuntio.

Jaa

Lue myös