Hoppa till sidans innehåll

Aktuellt om företagsstöd

Landsbygdens företagsstöd har äntligen öppnats för ansökan!
Småföretag verksamma på landsbygdsområde (vilket omfattar hela Novagos verksamhetsområde förutom Lojo centrum) kan nu lämna in investeringsansökan via Livsmedelsverkets Hyrrä-tjänst. Mer information: https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-yritystuet

Strukturfonderna beviljar företag stöd för olika utvecklings- och investeringsprojekt. För Nylands del öppnar ansökan i mitten av augusti. Mer information: linkkiin https://eura2021.fi/hakuilmoitukset

Unga företag med mindre än fem års verksamhet kan söka utvecklingsbidrag från NTM-centralen för åtgärder gällande forskning, förnyelse och innovationer i samband med utvecklings- och investeringsprojekt. Ansökan görs elektroniskt via regionalförvaltningens servicetjänst. Mer information: https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

Finnvera öppnade i juni nya, förmånliga lånetjänster: Klimat- och miljölån samt Digitalisering- och innovationslån. Mer information: https://www.finnvera.fi/

Business Finland stöder närmast företag som vill ge sig ut på exportmarknaden. Innovationssedeln på 6000 euro kan sökas igen med början från augusti. Mer information: https://www.businessfinland.fi

Leadergruppernas ansökan om projekt- och företagsstöd har öppnats:
Pomoväst https://pomovast.fi/fi/ajankohtaista/
Ykkösakseli https://www.ykkosakseli.fi/

Ta kontakt med Novagos föetagsrådgivare så söker vi möjliga företagsstöd just för ditt företag.

Dela

Läs även

Vårt verksamhetsområde har förändrats från och med 1.1.2024 – vi betjänar i Hangö, Ingå och Raseborg - mera uppgifter