Avslutade projekt

Novago har stött företagare och utvecklat företags verksamhet i Västra Nyland genom ett flertal olika projekt.

 

Työllistämiseen liittyviä hankkeita

Go 4 Work! -rekrypalvelut on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke. Novagon työllistämishanke Go 4 Work! ohjasi ensisijaisesti nuoria, mutta myös muita työttömiä palkkatyösuhteisiin Länsi-Uudenmaan alueen yrityksiin. Samalla alueen yritykset saivat tukea rekrytointeihinsa; mm. sopivan ehdokkaan etsimiseen, työsopimukseen ja palkkatuen hakuun. Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama ja se jatkui 13.8.2017 asti. Projektissa työskenteli kokopäiväisesti kolme työntekijää.

Go! -rekry -hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli työllistää yrityksiin työttömiä ja vähentää työttömyydestä syntyviä kustannuksia kunnille. Projekti auttoi yrityksiä rekrytoinneissa ja työttömiä työnhaussa. Go! -rekrypalvelut täydensi Novagon yrityksille tarjoamien palveluiden valikoimaa; varsinkin aloittavat sekä liiketoimintaansa kehittävät yritykset saivat hankkeen aikana  kokonaisvaltaista apua rekrytointiprosessissa, johon on sisältyi myös neuvontaa palkkatukien haussa sekä lyhytkoulutushankinnoissa. Hanke päättyi 30.4.2015.

Tuunaa Tuottoa Vol. 2 -hanke oli valtakunnallinen, Novagon koordinoima hanke, jossa vahvistettiin sekä pienten luovien alojen yritysten yhteistyötä että keskisuurten asiakasyritysten kilpailukykyä. Keskisuurissakin yrityksissä haasteena ovat tämän päivän monimuotoiset markkinat ja asiakkaiden tavoittaminen. Tuunaa Tuottoa toi uuden tavan vastata asiakasvaatimuksiin. Paikallisten kykyjen apu kotimaan ja kansainvälisten markkinoiden saavuttamisessa oli luonteva ja luotettava tapa edetä. Hankkeen partnerit ja alueet: Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uusimaa,  Posintra Oy Itä-Uusimaa, Into Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa, Miksei Mikkeli Etelä-Savo ja Humak amk Keski-Suomi. Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama ja se päättyi 30.6.2017. Tutustu hankkeeseen (LINKKI)

Tuunaa Tuottoa -hankkeessa tuunattiin jo olemassa olevia tuotteita luovien alojen palvelukonseptien avulla. Samalla vahvistettiin sekä pienten luovien alojen yritysten että ilman omia tuotteita olevan alihankintateollisuuden kilpailukykyä. Hankkeen aikana herätettiin luovien alojen yrittäjien ymmärrys yhteistyön ja verkottumisen valtteihin sekä aineettomien sisältöjen hyödyntämiseen. Projektin tuloksena syntyivät esimerkkialustat siitä, missä asioissa ja yhteyksissä luovat alat voivat tehdä sellaista palvelutuotantoa, joka tuo taloudellista lisäarvoa muille yrityksille asiakaskokemuksen kautta. Hanke oli pilottihanke joka kesti 31.3.2015 asti.

ÄRM Yritysten toimintaympäristön kehittäminen Raaseporin seutukunnassa
Hankkeen taustalla oli suuren teräsyhtiön konkurssi, jonka johdosta Raaseporin seutukunta (sis. Hanko, Inkoo ja Raasepori) sai statuksen äkillisen rakennemuutoksen alueena. Novago sai rahoituksen elvyttää ja kehittää yritysten toimintaympäristöä. Hanke jatkui 30.9.2014 asti.

Länsi-Uudenmaan matkailua on kehitetty pitkäjänteisesti useita vuosia. Alueelle palkattu Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori koordinoi mm. Länsi-Uudenmaan matkailustrategiaa sekä tulevien myynti- ja markkinointikanavien rakentamista. Hanke oli osa TouNet hankketta ja jatkui 30.6.2014 asti. Alueen matkailun myyntiä ja markkinointia tehdään 1.8.2014 lähtien Länsi-Uudenmaan Lumo matkailu Oy:ssä (LINKKI)

Dynamo 2011-2013: Kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävien yritysten kehityspalvelu YritysLinko oli aiemmin toimineen yrityshautomon jatkumo. Tiukkaa toimialarajoitusta mukaan tuleville yrityksille ei ollut, mutta painopistealue oli vesi- ja ympäristöalalla toimivissa yrityksissä. YritysLingon kautta kasvuyritykset voivat vuokrata myös toimistotilan ja tuotekehitys- ja testaustiloja yritystalo BusinessLohjassa.

PK-PRO 2008-2013: Pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisen ja verkostoitumisen PK-PRO -hanke toteutti koulutusta sekä kokonaisvaltaista yritysten kehittämistyötä, rahoitusneuvontaa, verkostojen kehittämistä sekä toimialojen esteiden poistamista.

Seudullisten yrityspalveluiden kehittäminen 2008-2013: Hankkeen tavoitteena oli edistää seudullisten yrityspalveluja tarjoavien organisaatioiden yhteistyötä ja tehdä oikean palveluntarjoajan löytämisen helpommaksi yrittäjälle. Hanke kantaa Yritys-Suomi Länsi-Uusimaa statusta ja se tarjosi mm. alueellisen www.yrittajannavigaattori.fi -verkkopalvelun. Hankkeeseen osallistui 17 organisaatiota.

Ympäristöystävälliseen yritystoimintaan liittyviä hankkeita

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen tavoitteena on, että kunta, sen asukkaat ja elinkeinoelämä sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Tavoitteena vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Novago auttaa projektin koordinoinnissa etenkin yrityksiä. Hinku-kunnat ovat vähentäneet noin 30 % päästöjä kahdeksan vuoden aikana. Lue lisää (Linkki) ja tutustu Hinku-hankkeeseen.

Välke = Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille. Osana HINKU-työtä tehtävässä hankkeessa kehitettiin ja testattiin uusia tapoja ja toimintamalleja saada soveltuvat pienet ja keskisuuret yritykset, kunnat, seurakunnat, maatilat ja taloyhtiöt käyttämään kasvihuonepäästöjä vähentäviä cleantech-ratkaisuja, energialähteitä ja menetelmiä.  Tavoitteena oli, että yritykset ja kunnat hyödyntävät uusia ja innovatiivisia hiilineutraaleja tuotteita, ratkaisuja ja menetelmiä. Hankkeen aikana tutkittiin ja analysoitiin noin 70 pk-yritystä ja 100 kiinteistöä Novagon alueella. Välke on Suomen Ympäristökeskus SYKE:en koordinoima ja siihen osallistui Novagon alueen lisäksi Länsi-Päijänne. Hanke oli Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoittama ja se päättyi 31.7.2017. Linkki Aurinkopaneelien yhteishankintainfo.

WIN – Water Innovator Accelerator siemenraha-hankkeessa rakennettiin yhteisalusta vesialan pk-yrityksille, yritysideoille ja kunnallisille toimijoille. Alusta tukee vesi- ja jätevesalan yritysten kasvua ja innovointia Pohjoismaissa ja Baltian alueella. Projektissa olivat mukana Novago ja Finnish Water Forum Suomesta, WIN ja LU Open Innovation Centre Lundista Ruotsista, Vannklynge Norjasta ja Danish Water Forum Tanskasta. BSR Starin rahoitusohjelmaan kuuluvan Innovation Express:n siemenrahoitus oli ajalle 1.1-30.9.2015

Kehä V Hanko-Hyvinkää-Porvoo valtatie 25 ja kantatie 51 varrella olevien kuntien yhteistyöhanke. Projektia hallinnoi Novago ja sitä koordinoi SITO Oy. Keskeisinä teemoina olivat KehäV liikennekäytävän kehittämishankkeet kuten Hanko – Hyvinkää radan sähköistämisen ja valtatien 25 parantaminen.

AQUA VITAE Vesi- ja ympäristöalan osaamiskeskittymä. Hankkeen tavoitteena oli A) luoda kansallisesti tunnettu vesi- ja ympäristöalan osaamiskeskus läntiselle Uudellemaalle, B) verkostoida paikallisia vesi- ja ympäristöalan yrittäjiä sekä alan järjestöjä, ja C) luoda kansallinen vesi- ja ympäristöalan yrittäjien ja järjestöjen verkosto. Hanke päättyi 31.12.2014.

Kestävän liiketoiminnan klusteri – tunnistaminen Länsi-Uudenmaan kunnissa ja StartUp: Hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa kestävän kehityksen mukaisesta liiketoiminnasta seudun yrityksissä, lisätä tämän avulla yritysten kilpailukykyä ja muodostaa kestävän kehityksen mukaisten yritysten verkosto. Hanke päättyi 31.10.2014.

WaterCare is a part of the Internationally Advanced Water Technology Center IAWTC project. Novago organises product pilots, cluster mappings as well as two seminars LINKKI SEMINAARIIN within the project. The IAWTC project is financed by the European Union European Regional Development Fund, Leverage from the EU 2007-2013 and the Regional Council of Päijät-Häme. The IAWTC project is coordinated by LADEC. The partial project was ongoing January-September 2014.