Nyheter

Ansökningstiden för kostnadsstödet börjar den 27 april kl. 9.00

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av corona pandemin och som därför har svåranpassade, till stödperioden 1.11.2020–28.2.2021 relaterade löne- och andra kostnader. Ansökningstiden för kostnadsstöd tre börjar den 27 april kl. 9 och information om det nya stödet kommer att uppdateras på den här webbsidan: https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/kostnadsstod-till-foretag-2/

Västra Nylands rekryteringsmässa DUUNI 2021 är nu öppen för arbetssökande!

Nu är det full fart på byggplatsen! Ett tiotal arbetstagare jobbar på framför datorn med att infoga logon och bilder och nya mässplatser växer fram hela tiden. Mässan går av stapeln den 10.3 men redan nu kan man boka tider för en kort intervju, arbetssökande kan boka med företag och företag med arbetssökande! Förutom möjligheten

PLASTENS PÅNYTTFÖDELSE

Plast i vattendrag och naturen är ett globalt problem. Finländska företag strävar efter att bli pionjärer inom användning av återvunnen plast. Processen börjar med insamling, sortering och bearbetning av plast så att materialet kan återanvändas för att tillverka ekologiska produkter. Produkter som tillverkats av biobaserad och ekologisk plast är en lösning för att utveckla plastens

Novago satsar på att främja sysselsättningen

Den ökande arbetslösheten sänker kommunernas skatteintäkter speciellt i Nyland varav Lojo är en av TOP 3 kommuner när det gäller permitteringar. Under corona våren ansökte Novago om resurser för att främja sysselsättningen på området. NMT-centralen poängsatte Novagos ansökan till ESF högt och beviljade finasiering för perioden 1.10.2020 – 30.9.2022. Novago betjänar både företag och arbetssökanden

NYHETSBREV: Företagshjälp - Peter Söderlund, Max’s ”Företagets framgång kan hänga på så lite”

Max’s som verkar inom jordvärme- och brunnsborrningsbranschen tog hjälp av Företagshjälpen för att öka sin affärsverksamhet.” Vi vågade se framåt igen och fortsätta med gamla beprövade koncept”, berättar företagaren Peter Söderlund. – Jag har kommit långt jämfört med var jag stod innan Företagshjälpen, berättar Peter Söderlund från Max’s-bolagen. Max’s i Ekenäs borrar vatten- och energibrunnar

Lysande affärsidéer på Raseborgskvällen

Trots att dagen varit rätt regnig lyfte en spänd förväntan upp stämningen då tävlingsdeltagarna anlände till Raseborgs slottsruiner för att delta i den andra säsongen av Game of Ideas. Ursprungligen hade 21 affärsidéer anmälts till tävlingen. Via en högklassig uttagning hade nio affärsidéer kommit vidare till final. På grund av Covid-19 fanns det egentligen ingen

Kan koldioxidneutralitet leda till konkurrensfördelar, och i så fall hur?

Den här frågan diskuteras under en temakväll som arrangeras av Novago den 15.9.2020, där ett antal experter från Novagos nätverk för cirkulär ekonomi, har blivit inbjudna att tala. I takt med att klimatförändringarna intensifieras blir affärsverksamhetens hållbarhet en verklig konkurrensfördel för företag. Miljöteknik och cirkulär ekonomi är redan en viktig del av företagens intäktsmodell, och

Företagshjälp erbjuder Nyländska företag hjälp att klara sig igenom Coronakrisen

En ny Företagshjälp-service kommer att starta i Nyland som samarbete mellan tre utvecklingsbolag, Posintra, Keuke och Novago tillsammans med TE-tjänster. Företagshjälp konceptet erbjuder förebyggande hjälp för både akuta och förutsägbara utmaningar som kan uppstå på grund av Corona epidemin. Målgruppen för Företagshjälp servicen är, företag som sysselsätter 2-20 personer, deras sysselsättningseffekt är betydande och de

Ansökning av coronastöd på 2 000 euro för egenföretagare öppnas i västra Nyland

Vid sina ramförhandlingar den 8.4.2020 bestämde regeringen att 250 miljoner euro skall avsättas som stöd till egenföretagare. Pengarna kommer att fördelas via kommunerna. I syfte att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situation som orsakas av coronaepidemin, tillämpas denna förordning för beviljande av statsstöd till egenföretagare i enlighet med statsbudgeten. Arbets- och näringsministeriet beviljar coronastöd till