Blog & News

Företagshjälp erbjuder Nyländska företag hjälp att klara sig igenom Coronakrisen

En ny Företagshjälp-service kommer att starta i Nyland som samarbete mellan tre utvecklingsbolag, Posintra, Keuke och Novago tillsammans med TE-tjänster. Företagshjälp konceptet erbjuder förebyggande hjälp för både akuta och förutsägbara utmaningar som kan uppstå på grund av Corona epidemin. Målgruppen för Företagshjälp servicen är, företag som sysselsätter 2-20 personer, deras sysselsättningseffekt är betydande och de

Ansökning av coronastöd på 2 000 euro för egenföretagare öppnas i västra Nyland

Vid sina ramförhandlingar den 8.4.2020 bestämde regeringen att 250 miljoner euro skall avsättas som stöd till egenföretagare. Pengarna kommer att fördelas via kommunerna. I syfte att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situation som orsakas av coronaepidemin, tillämpas denna förordning för beviljande av statsstöd till egenföretagare i enlighet med statsbudgeten. Arbets- och näringsministeriet beviljar coronastöd till

Novago hjälper företag motverka corona-virusets negativa effekter!

Novago Företagsutveckling Ab har gått in för högre beredskap gällande rådgivning åt företag i området som lider av effekterna som Corona-viruset för med sig. Under dessa exceptionella förhållanden är det viktigt att inget livskraftigt företag går omkull. Det finns nu en stor efterfrågan på rådgivningsarbete för utvecklingsbolag. På grund av Coronaviruset har efterfrågan dramatiskt försvagats

Vi söker nu en företagsrådgivare till vårt team

Novago Företagsutveckling Ab erbjuder skräddarsydd rådgivning och vägledning åt företag i alla deras livsskeden och vid olika utmaningar. Vi hjälper bl.a. med att starta företag och utveckla företagets verksamhet.  Vi hjälper också företag att ordna finansiering och att internationalisera sig. Novago verkställer också ett flertal projekt vars ändamål är att stöda områdets företag. Våra kontor

Ansökningstiden har gått ut! Vi söker nu tre projektarbetare vars anställning skulle börja 1.1.2019.

Ansökningstiden har gått ut! Novago Företagsutveckling Ab stöder dig i företagets alla livsskeden. Vi ger personlig rådgivning och handledning när du grundar ett företag, utvecklar din affärsverksamhet eller när du står inför utmaningar. Novago fungerar också som koordinator för olika projekt som stöder näringslivet. Våra kontor finns i Lojo och Raseborg. Mer information www.novago.fi. Vi

GDPR är här, är du redo?

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) engagerar. Kom och lyssna på Kai Kempas (XCure Solutions Oy) lättfattliga förklaring av vad den nya lagen innebär i praktiken och hur den påverkar ditt företag. Under kvällens gång kan du även bygga nätverk, så ta med dig visitkorten!

Åh, vad kommunikation är krångligt!

Åh, vad kommunikation är krångligt! Vad börjar egentligen en skräddare med när han ska göra egna skor? Gör han det själv, ber han gesällen göra det eller köper han in det utifrån? Kommunikation och hjälp med kommunikationsfrågor är en viktig del av Novagos tjänsteutbud. Så vad kan man göra för att förtydliga och förbättra sin

Dina eller företagets pengar?

Jag får ofta besök av blivande företagare som har en tydlig affärsidé, men som funderar över ekonomi och beskattning. Ska jag skriva över bilen på företaget? Vad består förskottsskatten av? Vad är FöPL? Det finns inget allmängiltigt svar på dessa frågor. Ofta är revisorn ett viktigt stöd för företagaren och har som yrke att följa

MyNovago samlar företagare

MyNovago är mötesplatsen för företagare i Västra Nyland. Virtuell eller fysisk, helt efter dina behov. MyNovago utbyter tankar i sociala medier och delar med sig av glädjen och svårigheterna med att vara företagare. Medlemmarna i MyNovago träffas på evenemang, jobb, kaffepausen eller utbildningar. MyNovago är en företagsinkubator. MyNovago är inte bara en plats, utan ett