Coronastöd till egenföretagare

Coronastöd till egenföretagare 

Med ensamföretagare menas företagsverksamhet som bedrivs ensamt, utan anställd personal, i Finland. Ensamföretagandet definieras enligt rådande situation då ansökan görs. Om företagaren permitterat sin personal, anses företagaren inte vara ensamföretagare. I fall att personalen blivit uppsagd anses företagaren vara ensamföretagare.

Stödet beviljas för att täcka utgifterna för bedrivandet av egenföretagarens verksamhet. Med egenföretagare avses här en person som ensam idkar ekonomisk verksamhet oberoende av företagsform (enskild näringsidkare, kb, öb, ab eller andelslag).  Även så kallade ”lättföretagare” och frilansare kan ansöka om stöd.

Förutsättningen för att stödet för egenföretagare ska beviljas är att företagets kraftigt försämrade ekonomiska situation och minskade omsättning beror på coronaepidemin. Man uppskattar att epidemin har börjat påverka egenföretagarnas ekonomiska situation i Finland negativt från och med 16.3.2020, d.v.s. när undantagstillståndet fastställdes och beredskapslagstiftningen togs i bruk.

Arbets- och näringsministeriet beviljar coronastöd till egenföretagare via kommunerna. I den västnyländska regionen har kommunerna (Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå) kommit överens om ett gemensamt förfarande när det gäller stöden. Ansökan om stöd går till så att Novago Företagsutveckling Ab, som ägs av kommunerna, tar emot ansökningarna elektroniskt via sin webbplats. Efter detta fattar kommunerna beslut om att bevilja eller avslå ansökningarna och stöd betalas sedan ut till de företagare som har fått ett positivt beslut.

Om du är egenföretagare och coronakrisen har lett till betydande inkomstförluster för ditt företag gör du på följande sätt:

Före du öppnar ansökan och börjar fylla i uppgifterna:

1. Läs först noggrant igenom ANM:s kriterier för erhållande av stödet och utvärdera huruvida du uppfyller dessa. Om något förblir oklart kan du vara i kontakt med Novagos rådgivare.

2. Ta kontakt med din bokförare/ditt faktureringsandelslag för att i elektronisk format få de bilagor som krävs för ansökningen. Du kan också skanna dokumenten från din egen bokföring på förhand.

3. Logga in på ansökningen med stark autentisering (nätbankskod och/eller mobilcertifikat).

4. Fyll i ansökningen noggrant och bifoga de bilagor som krävs. Ansökningen finns på Novagos sidor.

5. Egenföretagare, vars företag är registrerat i någon av följande Västnyländska kommuner, kan söka stöd med hjälp av den elektroniska ansökningsblanketten.

– Hangö
– Ingå
– Lojo
– Raseborg
– Sjundeå

Om ditt företag är registrerat någon annanstans, ber vi dig vänligen kontakta ifrågavarande kommun/stad.

kan kontaktas För alla frågor som har att göra med stödet kan man vari i kontakt med Novago företagsutvecklings rådgivare, måndag-fredag, kl. 9.00 – 16.00:

Roy Sjöblom

Roy Sjöblom

Korona yksinyrittäjätuki-hakemuksset

Telefonnummer: 044 369 1036

Tom Gammals

Tom Gammals

Korona yksinyrittäjätuki-hakemukset

Telefonnummer: 050 911 1866

Ta kontakt, också på svenska: kl. 9.00 – 16.00

Martina Sundqvist

Martina Sundqvist

Korona yksinyrittäjätuki-hakemuksset

Telefonnummer: 044 369 1866

Ta kontakt, också på svenska: kl. 9.00 – 16.00

Kommunerna har följande kontaktpersoner gällande stödet för egenföretagare: 

Hangö

Kaupunginjohtaja Denis Strandell, denis.strandell@hanko.fi

Raseborg

Kehityspäällikkö Jennifer Gammals, jennifer.gammals@raseborg.fi

Ingå

Hallintojohtaja Eija Taskinen, eija.taskinen@inga.fi

Sjundeå

Elinvoimapäällikkö Kalle Stenbäck, kalle.stenback@siuntio.fi

Lojo

Yrityspalvelupäällikkö Tapani Tapiola, tapani.tapiola@lohja.fi