Dina eller företagets pengar?

Dina eller företagets pengar?

Jag får ofta besök av blivande företagare som har en tydlig affärsidé, men som funderar över ekonomi och beskattning. Ska jag skriva över bilen på företaget? Vad består förskottsskatten av? Vad är FöPL?
Det finns inget allmängiltigt svar på dessa frågor. Ofta är revisorn ett viktigt stöd för företagaren och har som yrke att följa ändringar i bokföringslagen och beskattningen. Här är dock några tips på dig som är nyfiken.

Det finns inget allmängiltigt svar på dessa frågor. Ofta är revisorn ett viktigt stöd för företagaren och har som yrke att följa ändringar i bokföringslagen och beskattningen. Här är dock några tips på den som är intresserad:

  • Huruvida man bör skriva över bilen på företaget eller inte beror till stor del på hur mycket bilen används inom företaget – resan till och från jobbet räknas som privatresor.
  • Förskottsskatten för en blivande företagare baseras på den egna uppskattningen av den framtida omsättningen, dvs. lönsamhets- och försäljningskalkylen.
  • Jag nämnde även FöPL. I ett löneförhållande är det de pengar som arbetsgivaren betalar in utöver arbetstagarens lön och som avgör storleken på bl.a. sjukdoms-, arbetslöshets- eller pensionsinkomsterna (ArPL). Eftersom företagaren är sin egen arbetsgivare betalar han eller hon in en pensionsförsäkring för företagare, eller FöPL. FöPL är lagstadgad, men företagaren bestämmer själv hur mycket som ska betalas in. Kom dock ihåg att det kan vara trevligt att kunna unna sig trevliga saker även med sina pensionspengar.

LITE SIFFERGYMNASTIK

Om man benar upp en bra affärsidé hittar man ofta förbättringspunkter eller svar på otydliga saker. Ibland krävs det även lite siffergymnastik – det är enda sättet att ta reda på vilka försäljningssiffror eller kostnader som krävs för att företaget ska bli lönsamt.

Jag dryftar ofta med kunden vad som är företagets smärtgräns, dvs. hur mycket man ”måste” sälja för att betala utgifterna och vilken försäljning som börjar ge rejäla intäkter.

På Novago går vi igenom företagandet ur alla synvinklar och våra tjänster är helt kostnadsfria och konfidentiella. Vi är inte någon myndighet, utan experter som brinner för en lönsam och växande företagsplattform i Västra Nyland.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)