Finansiering

Rätt finansiering för olika situationer

Pengar behövs i alla skeden av företagandet. När man startar ett företag måste man ha rörelsekapital, för i början överskrider utgifterna ofta intäkterna. När företaget växer och utvecklas kräver investeringarna kapital – eget eller främmande. En noggrant utarbetad affärsplan och finansieringskalkyler är en förutsättning för att få extern finansiering. Novagos företagsrådgivare hjälper dig planera investeringar och finansiering, göra upp kalkyler och även skriva en finansieringsansökan. Vi har goda kontakter med lokala finansinstitut och kunskap om olika stödmöjligheter. Kontakta oss i god tid, redan när du planerar finansiering. Stå inte själv med dina funderingar. Bästa sättet att trygga en lönsam affärsverksamhet är att garantera lämplig finansiering för ditt företag. Det finns många olika alternativ.

  • En investering är en placering, en långfristig utgift som förväntas ge intäkter under mer än en räkenskapsperiod.
  • Eget kapital utgörs av kapital som investerats i företaget, t.ex. företagarens egen placering, samt då företaget redan är igång av kapital som lämnats kvar i företaget från intern finansiering.
  • Främmande kapital är finansiering som beviljats av externa parter, som t.ex. ett banklån.
    Ränta är gottgörelse för pengarna som lånats ut och betalas t.ex. till banken.
    Borgen innebär att borgenären ansvarar för skulden med sin personliga egendom i enlighet med borgensförbindelsen.
  • En affärsängel är en person som placerar sina egna pengar i ett tillväxtföretag. Ofta är denna person också ledamot i företagets styrelse eller företagsmentor.
  • Gräsrotsfinansiering är ett sätt att skaffa finansiering via särskilda plattformar på internet.

Bra länkar och tips:

Annika Metsämäki

Annika Metsämäki

Företagsrådgivning, Företagshjälp

+358 44 046 4481

förnamn.efternamn[at]novago.fi

Raseborg