Hoppa till sidans innehåll

Företagsmentorerna och Novago inleder samarbete!

Finlands Företagsmentorer r.f. och Novago Företagsutveckling Ab har kommit överens om samarbete för att understöda företag och företagare i Västra Nyland. I och med undertecknandet av samarbetsavtalet blir Novago koordinator och kontaktkanal för Västra Nylands Företagsmentorer i nära samarbete med den lokala huvudmentorn.

Enligt distriktsansvariga mentor Markku Ilveskoski ”överensstämmer såväl Novagos som Företagsmentorernas mål och tillvägagånssätt med varandra, att det var logiskt att inleda ett officiellt samarbete.» Båda organisationerna hjälper och stöder företag i deras olika livsskeden och Novagos vd. Tom Gammals konstaterar att ”de tjänster Företagsmentorerna erbjuder utgör ett ypperligt stöd för vår företagsrådgivning då företagen har möjlighet till långvarigt mentorskap med vilken de kan utveckla sin verksamhet eller få stöd i att kombinera det privata med företagandet.”
Finlands Företagsmentorer r.f. är en landsomfattande frivilligorganisation bestående av erfarna företagare, företagschefer och experter som erbjuder sitt kunnande och sin erfarenhet utan kostnad åt mikro- och småföretag så att dessa kan utvecklas. Finlands Företagsmentorer r.f. främjar sysselsättning och medborgarnas välbefinnande genom att hjälpa vårt lands mikro- och småföretag att hitta nya, livskraftiga lösningar för deras affärsutveckling.

Novago hjälper den som vill bli och som redan är företagare. Novago ger råd när man vill starta företag, utveckla verksamheten, internationalisera företaget eller finansiera det samt när man stöter på problem. Man får även hjälp då man ska köpa eller sälja ett företag eller när det blir aktuellt med en generationsväxling. Novago hjälper också med rekrytering och personalförvaltning. Novago Företagsutveckling Ab ägs av fem kommuner i Västra Nyland: Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå.

Samarbetet kommer i gång på allvar 2.12.2019, då alla system och dylikt har fåtts igång. Efter detta kan företagare via Novago få kontakt med den närmaste mentorn på området.

Mer information fås av:

Novago: Satu Österberg, 0447599779, satu.osterberg@novago.fi, Tom Gammals, 0509111866, tom.gammals@novago.fi
Finlands Företagsmentorer r.f. Västra Nyland: Markku Ilveskoski, markku.ilveskoski@yrityskummit.fi

Dela

Läs även