Förutom att önska dig en God Jul vill vi också varmt tacka dig, företagare, för ditt bidrag!

Förutom att önska dig en God Jul vill vi också varmt tacka dig, företagare, för ditt bidrag!

Kommunernas välbefinnande vilar på dina axlar, men din uppgift har inte varit lätt. Det omgivande samhället förändras i allt snabbare takt, vi har tvingats anpassa oss till nya och olika regler, tillståndsförfaranden, direktiv, lagar och förordningar. Den digitala utvecklingen har fört med sig mycket bra men också nya typer av utmaningar.

Det är beundransvärt att se hur du har arbetat under ett konstant tryck av många olika hot! Du har tänjt, kommit på nya idéer, våndats och varit kreativ! Ditt bidrag riktar sig inte enbart mot ditt företag utan verkningarna sträcker sig ut till hela samhället. Utan dig skulle väldigt många vara utan arbete och utan tjänster.

Vi har från nära håll fått följa med vad det gångna året betytt för företagen på vårt område. Förutom den vanliga rådgivningen och företagsfinansieringen har vi hjälpt med ansökningar gällande nio olika coronaunderstöd, hållit ca 70 utbildnings- och nätverkstillfällen samt stött ca 250 nya kunder med startandet av sin nya företagsverksamhet. Vi vill också i fortsättningen stödja dig i olika situationer: tillsammans kan vi ansöka om det nya kostnadsstödet, utbyta idéer vid våra avgiftsfria evenemang och fundera över hur vi kan förbättra lönsamheten.

Tack för ditt förtroende! Tillsammans mot en ljusare framtid 2021!

54321
(0 votes. Average 0 of 5)