Frågor och svar

Min affärsplan är ännu inte klar, kan jag ändå boka tid för företagsrådgivning?

Du kan boka tid och är välkommen att träffa företagsrådgivaren även om du inte har någon färdig affärsplan. Du kan komma för företagsrådgivning när du än vill diskutera din affärsidé eller vill ha rådgivning i början av planeringen. Vi sparrar dig och hjälper dig göra upp din affärsplan och dina kalkyler. När affärsplanen är klar och du tänker ansöka om startpeng rekommenderar vi ett möte med vår företagsrådgivare även då. Boka tid hos vår företagsrådgivare!

 

Jag driver företag som bisyssla, kan jag ansöka om startpeng?

Du kan ansöka om startpeng om du utökar företagsverksamheten så att den blir din huvudsyssla. Startpeng kan bara beviljas när företagsverksamheten utgör huvudsyssla och är kontinuerlig. Arbets- och näringsministeriet beslutar om bidrag från fall till fall. Kom dock ihåg att du måste ansöka om startpeng innan du påbörjar företagsverksamhet som huvudsyssla. Boka tid hos vår företagsrådgivare innan du ansöker om startpeng. Vid behov hjälper vi dig göra upp en affärsplan och hjälper dig även se till att du skickar in ansökan i rätt tid och att du med hjälp av bilagorna till ansökan kan övertyga finansiären om att den framtida affärsverksamheten är lönsam.

Jag håller på att starta upp min företagsverksamhet. Bör jag anlita en revisor eller ska jag göra min bokföring själv i startskedet?

En företagare bör alltid anlita en redovisningsbyrå eller revisor för att sköta sin bokföring. På så sätt kan man fokusera på det viktigaste, dvs. att utveckla sin företagsverksamhet och försäljning. En bra revisor är en nyckelperson som företagaren förstå grunderna i företagets ekonomi. Titta gärna närmare på hur man väljer redovisningsbyrå på Ekonomiadministrationsförbundets sida.

Våra företagsrådgivare hjälper dig också välja redovisningsbyrå.

Jag har funderat på att sälja mitt företag. Vem ska jag kontakta? Ingen i min familj vill driva vidare företaget.

Novagos experter och expertnätverk erbjuder råd när man ska hitta och introducera en köpare, planera och genomföra ägarbytet, sköta sina myndighetsförpliktelser i samband med företagsköpet och anordna nödvändig finansiering.

Situationen är oftast ny för både säljaren och köparen. Ett ägarbyte tar ofta tid oavsett om köparen är en släkting eller utomstående.

Titta närmare på Företagare i Finlands minneslista vid företagsköp och boka tid hos våra experter.

Hur mycket kostar era tjänster?

Våra tjänster är personliga, konfidentiella och kostnadsfria för alla som bor i eller ska starta företag i Hangö, Ingå, Lojo, Sjundeå och Raseborg.

Är Novago en nyföretagarcentral?

Ja, det är det, även om Novago ger råd även i andra frågor.

Jag grundade ett företag för flera år sedan – kan jag ändå komma till er för att få råd?

Ja, våra företagsrådgivare hjälper företagare i företagets alla skeden. Du kan alltså fråga om allt från att utveckla verksamheten till att lägga ner den; vi vill vara ditt stöd i alla olika situationer.

Vilka uppgifter om mig sparas i era system när jag har med Novago att göra?

Novago samlar in personuppgifter från den registrerade. Kunden överlåter uppgifterna i början av kundrelationen på t.ex. ett kunduppgiftsformulär av papper eller vid anmälan till evenemang. Novago samlar bara in användaruppgifter som kunden överlåter frivilligt: för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, gatuadress, postort, födelsedatum, kön, nationalitet, kontaktspråk, utbildning, arbetssituation, yrkes- och arbetserfarenhet.Syftet med de insamlade personuppgifterna är att sköta kundrelationen mellan Novago och kunden samt marknadsföra Novagos tjänster och evenemang. Titta närmare på dataskyddsbeskrivningen.