Game of IDEAS 3 -2021

Ansöktid:

Day(s)
Hour(s)
Minute(s)
Second(s)

Kom och gjut järnhårda idéer med affärsänglar på Billnäs Bruk!

I tävlingens första skede presenterar alla sökande sina affärsidéer online för Novagos jury och Reidar Wasenius, konferencier under finalen. Bland dessa väljs sedan de mest lovande bidragen ut till finalen som hålls på Billnäs Bruk tisdagen den 21.9.2021, kl. 17.00–20.00. Finalen sänds som LIVE-stream samt spelas in. Vid behov erbjuder vi sparrning för att utveckla din idé och presentation fram till 30 juni.

Detta är ett fantastiskt tillfälle att ge ditt företag och dina produkter eller tjänster ökad synlighet!!

Du kan skicka frågor om tävlingen via e-post till gameofideas[at]novago.fi

Gör följande om du är intresserad:
1. Sök på den här länken
2. Fyll i och skicka ansökan
3. Vänta på att vi kontaktar dig

(Multifoto/Johan Ljungqvist)

Billnäs Bruk

Billnäs händelserika historia sträcker sig nästan 400 år bakåt i tiden…läs mer

 

Reidar Wasenius

Konferencier: Reidar wasenius!

Reidar Wasenius kommer att fungera som presentatör och slottets riddare. Han är konferencier, talare, handledare, företagscoach och röstskådespelare. I augusti 2019 påbörjade Wasenius ett Corporate Social Responsibility-projektuppdrag i Soprano Oyj som Executive Director. 2017–2019 var han vd för FiBAN, en förening för finländska privata investerare.

FiBAN

FiBAN FiBAN är ett finländskt nätverk av businessänglar. Det är en icke vinstdriven förening, vars syfte är att främja privatpersoners investeringar i tillväxtföretag. FiBAN är en av Europas största och mest aktiva nätverk av business-änglar, bestående av 650 godkända placeringsmedlemmar.

Beslöt du dig för att delta i tävlingen? Bra!

Vi påminner ännu om några viktiga steg och tidpunkter:

  • Anmälningstiden går ut 2.8.2021
  • Deltagarna sparras till 30.6.2021
  • Uttagningarna sker i augusti 2021 (presentationens längd får vara max 15 min)
  • Finalen ordnas 21.9.2021 (4 min presentation och 8 min för frågor, sammanlagt 12 min)
  • Här får du några tips om hur du förbereder dig inför uttagningen