Hoppa till sidans innehåll

I hjärtat av företagandet

Motivation är när dina drömmar sätter på sig arbetskläder.
B. Franklin

NOVAGO Företagsutveckling Ab

Novago Företagsutveckling Ab är Västra Nylands expert på utveckling av företagande och entrepenörskap. Novago betjänar regionens företagare och de som planerar att bli företagare. Vi ger råd vid etablering och utveckling av ditt företag, hjälp med internationalisering, finansiering och överraskande utmaningar. Du kan få hjälp av oss i köp- och säljsituationer eller vid ett generationsskifte. Vi betjänar även i frågor som rör rekrytering och personalhantering. Novago Företagsutveckling Ab ägs av fem kommuner i västra Nyland; Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå.

Novago ditt stöd i alla skeden av företagsutveckling

Novago betjänar alla företag i Västnyland.

Titta på videon och tag kontakt!

Energispartips

Energispartips

 Fördjupande företagstjänster

Vi erbjuder våra företagskunder följande utvidgade tjänster.

Koldioxidneutral turism

Carbon Neutral Experience – Turistnäringens resa mot koldioxidneutralitet i Nyland.

Gå till tjänstens sida

Smågrupps handledning för företagare inom tjänstesektorn

Luotsi Smågrupps handledning för företag inom servicebranschen med tyngdpunkt på digitalisering, hållbar utveckling och vilja till förändring.

Gå till tjänstens sida

Plast i utveckling av circulär ekonomi

Circular Economy Goes East and West – Små- och medelstora företag (SMF:s) förändringsresa till circulär ekonomi

Gå till tjänstens sida

Vårt verksamhetsområde i siffror

9 508

Företag

9 3012

Invånare

Idéknappen – testa din företagsidé!

Kom igång genom att klicka på Idéknappen!

Anställa en ukrainare

Anställa en ukrainare

Skicka meddelande/respons

Du kan även lämna dina kommentarer anonymt. Fyll i dina upgifter om du vill att vi ska kontakta dig.