Hoppa till sidans innehåll

Kan koldioxidneutralitet leda till konkurrensfördelar, och i så fall hur?

Den här frågan diskuteras under en temakväll som arrangeras av Novago den 15.9.2020, där ett antal experter från Novagos nätverk för cirkulär ekonomi, har blivit inbjudna att tala.

I takt med att klimatförändringarna intensifieras blir affärsverksamhetens hållbarhet en verklig konkurrensfördel för företag. Miljöteknik och cirkulär ekonomi är redan en viktig del av företagens intäktsmodell, och information om ett företags koldioxidavtryck efterfrågas allt mer som en förutsättning vid till exempel offertbegäran och uppdrag. Istället för reglering drivs affärsverksamhetens tillväxt i allt större grad av kundens röst och konsumenternas etiska och dagliga val.

Koldioxidneutralitet, som främjar den cirkulära ekonomin, har blivit ett strategiskt mål för såväl nationella ekonomier, städer som företag. Företagens intresse av att fastställa sitt eget koldioxidavtryck verkar vara oberoende av bransch. Trycket på att minska utsläppen och resurseffektivitet kommer att öka i framtiden och följa samma exponentiella kurva som klimatförändringen. Därför är det lämpligt att fråga redan nu om det kommer att finnas en annan ekonomi än den cirkulära ekonomin i framtiden?

Novago Företagsutveckling Ab har som mål att främja hållbar affärsverksamhet och konkurrenskraft i Västnyland. Ett EU-finansierat projekt genomförs för närvarande tillsammans med nätverkspartner för att bygga ett mer omfattande innovationsekosystem för cirkulär ekonomi i Västnyland. Novago är också en aktiv aktör i utvecklingen av ett miljökluster i Lojonejden.

Under temakvällen, som börjar kl. 14, tisdagen den 15 september, pratar vi om hur koldioxidneutralitet kan gynna oss alla; företag, städer och kommuner och deras invånare, genom varumärkeshantering och resurseffektivitet. Evenemanget kommer att äga rum hos Novago (Nummisvägen 12, Lojo) och är öppet för alla som är intresserade av ämnet, antingen på plats (platserna är begränsade till max. 20) eller via Microsoft Teams. Framföranden är på finska, men frågor kan även ställas på svenska.

Alla presentationer hålls via Teams, länk https://bit.ly/2R42i2g

Välkommen,
Esa Viitamo, Novago Företagsutveckling Ab, tel. 044-7681045

Program
kl. 14.00 Öppnande och anförande av Novago – Tom Gammals och Esa Viitamo
kl. 14.15 Hållbarhet är ett försprång – Eero Yrjö-Koskinen, Centralhandelskammaren
kl. 14.45 Varför lönar det sig att skapa kolsänkor? Joona Puhakka, Puuni Oy
kl. 15.15 S-gruppens klimatstrategi – Terhi Salminen, S-gruppen
kl. 15.45 Färdplanen för ett klimatneutralt Nyland, Pia Tynys, Nylands förbund
kl. 16.15 Koldioxidneutralitet ur ett kommunperspektiv, Tiina Heikka, Lappträsk kommun
kl. 16.45 Slutdiskussion

Dela

Läs även

Vårt verksamhetsområde har förändrats från och med 1.1.2024 – vi betjänar i Hangö, Ingå och Raseborg - mera uppgifter