Hoppa till sidans innehåll

Carbon Neutral Experience – Turistnäringens resa mot koldioxidneutralitet i Nyland.

Projektet och dess tjänster genomförs mellan 1.8.2021 och 31.7.2023. Syftet är att svara på den växande efterfrågan på hållbar turism, att hänga med i utvecklingen och att sträva efter att ligga i framkant. Det är viktigt att vara delaktig i det globala klimatarbetet; Målet för både Nyland och hela Finland är att vara koldioxidneutral 2035. Carbon Neutral Experience implementerar tjänster och konkreta driftsmodeller som hjälper turistföretag att minska sitt koldioxidavtryck och att kompensera resten av sina utsläpp.

Mål:

Som ett resultat av projektet kommer koldioxidneutralitet att bli en konkurrensfördel för turismen i regionen, som också kommer att kommuniceras tillsammans. Till projektet har 15 olika kommuner från Nyland kommit: Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Lojo, Borgå, Raseborg, Sibbo, Tusby, Vanda, Hangö, Ingå, Karkkila, Lappträsk, Sjundeå. Projektet har fått UKKE -finansiering från Nylands förbund. UKKE, dvs. Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitus, är ett anslag som beviljats ​​Nyland av arbets- och näringsministeriet (MEE) för åtgärder relaterade till återhämtning och återuppbyggnad från coronakrisen i Nyland (totalt 3,9 miljoner euro) . Deltagande kommuner finansierar delvis också detta projekt.