Koronainfo för företag

Novago fokuserar på att ge råd till företagare angående de problem som koronakrisen orsakar – vi ger vårt fulla stöd till regionens företagare!

Novago Företagsutveckling Ab har gått in för högre beredskap gällande rådgivning för företag i området som lider av effekterna som Corona-viruset för med sig. Under dessa exceptionella förhållanden är det viktigt att inget livskraftigt företag går omkull.

Vi önskar att ingen företagare lämnas ensam med sina problem utan tar kontakt med oss!

Fyll i blanketten så tar en företagsrådgivare från Novago kontakt inom kort. Ni kan också ringa direkt till någon av Novagos företagsrådgivare.

 

Vi har samlat viktiga länkar och information här:

Företagarna i Finland

Fakta om coronaviruset ur en företagarsynvinkel från Företagarna i Finland

Länkar och information

‘Kaikki koronasta yrittäjälle’ (översätts som bäst till svenska)

Nyföretagarcentralerna i Finland

Koronainformation och tjänster för företagarna (finska)

Skatteverket

Skatteförvaltningen stöder företag i den situation som coronaviruset orsakat

Skatteförvaltningens anvisningar

Permitteringar

TE-tjänsternas anvisningar vid permitteringar

Lagen om samarbete mellan företag

Finnvera

Finnvera hjälper företag i det exceptionella läget som coronaviruset orsakat

Business Finland

Finansiering för dem vars företag lider av coronavirus

Folkpensionsanstalten – FPA

Denna sida ger information om effekterna av korona-situationen på FPA:s tjänster

Banker

Bankerna uppmanar sina kunder att ta kontakt så fort som möjligt då finansieringsbehov uppstår.

OP
Sparbanken
Nordea
Aktia
Danske Bank (finska)

Övriga sidor

Institutet för hälsa och välfärd – THL

Regionförvaltningsverket

Statsrådets nyheter