Koronainfo för företag

Novago fokuserar på att ge råd till företagare angående de problem som koronakrisen orsakar – vi ger vårt fulla stöd till regionens företagare!

Novago Företagsutveckling Ab har gått in för högre beredskap gällande rådgivning för företag i området som lider av effekterna som Corona-viruset för med sig. Under dessa exceptionella förhållanden är det viktigt att inget livskraftigt företag går omkull.

Coronastöd till egenföretagare (ANM) – ansökningstid 16.4.2020 – 30.9.2020

Vi önskar att ingen företagare lämnas ensam med sina problem utan tar kontakt med oss!

Fyll i blanketten så tar en företagsrådgivare från Novago kontakt inom kort. Ni kan också ringa direkt till någon av Novagos företagsrådgivare.

 

Vi har samlat viktiga länkar och information här:

Företagarna i Finland

Fakta om coronaviruset ur en företagarsynvinkel från Företagarna i Finland

Länkar och information

‘Kaikki koronasta yrittäjälle’ (översätts som bäst till svenska)

Nyföretagarcentralerna i Finland

Koronainformation och tjänster för företagarna (finska)

Skatteverket

Skatteförvaltningen stöder företag i den situation som coronaviruset orsakat

Skatteförvaltningens anvisningar

Permitteringar

TE-tjänsternas anvisningar vid permitteringar

Lagen om samarbete mellan företag

Finnvera

Finnvera hjälper företag i det exceptionella läget som coronaviruset orsakat

Business Finland

Finansiering för dem vars företag lider av coronavirus

Folkpensionsanstalten – FPA

Denna sida ger information om effekterna av korona-situationen på FPA:s tjänster

Banker

Bankerna uppmanar sina kunder att ta kontakt så fort som möjligt då finansieringsbehov uppstår.

OP
Sparbanken
Nordea
Aktia
Danske Bank (finska)

Övriga sidor

Institutet för hälsa och välfärd – THL

Regionförvaltningsverket

Statsrådets nyheter