Hoppa till sidans innehåll

Livet som företagare och drivande av företag kan ibland kännas ensamt

Hos oss hittar du en partner för förtroliga och konfidentiella samtal. När du står inför utmaningar hjälper vi och när du lyckas vill vi dela din glädje.

Våra tjänster är kostnadsfria, det är din hemkommun som bjuder på dem. Vi finns till för dig – i Lojo som förut fram till årsskiftet och i de övriga kommunerna (Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå) också efter det.

Våra rådgivare för nya företagare hjälper med utvecklandet av affärsidén, uppgörande av affärsplan samt uppgörande av kalkyler för lönsamhet. De hjälper också med ansökan om möjliga etableringsstöd, med att välja lämplig företagsform, föreslår olika marknadsföringssätt, kartlägga risker och ansökan om eventuella lov och myndighetsanmälningar.

Nyföretagarrådgivarna är inte rädda för att uppskatta företagsverksamhetens förutsättningar till lönsamhet, de kan också föreslå att du skjuter din etablering till framtiden eller kanske ger upp idén helt och hållet.

De företag som använt sig av Novagos tjänster i etableringsskedet ger tjänsterna 4,8 poäng på en skala mellan 1–5. När man undersökt hur det lyckats för företagen har det visat sig att 80 % av de företag som fått hjälp via nyföretagarcentraler är verksamma efter 5 år medan motsvarande siffra för det totala antalet grundade företag är endast 50 %.

Våra företagsrådgivare hjälper också redan etablerade företag och företagare i små som stora frågor och bekymmer. Så om du planerar ett generationsskifte, försäljning av verksamheten, utvidgande av verksamheten eller någon annan förändring, kanske utveckling av nya tjänster och produkter eller söker finansieringsmöjligheter, då skall du vara i kontakt med oss! Förutom vårt eget kunnande har vi ett brett sakkunnignätverk till ditt förfogande. Vi håller också register på verksamhetsutrymmen att hyra eller köpa och också företag som är till salu.

Arbets- och näringslivstjänsterna flyttar över till kommunerna från och med 1.1.2025. Novago fortsätter tills vidare betjäna företagare och etablerade företag i frågor gällande arbetsavtal och arbetsförhållanden samt lönesubventioner och möjlighet till startpeng.

Starta eget – ONLINE tidsbokning
Utveckla ditt företag – ONLINE tidsbokning

Dela

Läs även

Vårt verksamhetsområde har förändrats från och med 1.1.2024 – vi betjänar i Hangö, Ingå och Raseborg - mera uppgifter