MyNovago


MyNovago är mötesplatsen för företagare i västra Nyland. Virtuell eller fysisk, helt efter dina behov.

MyNovago utbyter tankar i sociala medier och delar med sig av glädjen och svårigheterna med att vara företagare. Medlemmarna i MyNovago träffas på evenemang, jobb, kaffepauser eller utbildningar.

MyNovago är en företagsinkubator. MyNovago är inte bara en plats, utan ett sinnestillstånd och en attityd. MyNovago sporrar och uppmuntrar företagare i Västra Nyland att bygga nätverk, hitta nya företagspartner och framför allt främja företagande.

MyNovago uppfyller många olika behov

  • Arbetar du hemifrån och behöver då och då en lugn plats att träffa kunder på?
  • Behöver ni en lugn virtuell mötesplats med smidig anslutning?
  • Skulle en daglig kaffestund och regelbundet tankeutbyte, t.ex. virtuellt, med andra företagare pigga upp?
  • Består din arbetsgemenskap av nätverk som är långt ifrån varandra.

98 procent av alla företagare i Västra Nyland är ensamföretagare. För många passar det perfekt att driva företaget på egen hand. Ibland är det däremot kul att utbyta nyheter med andra företagare. Kanske bara över en kopp kaffe. MyNovago erbjuder lokaler och utrustning så att du kan träffa andra företagare. Häng med! MyNovago finns även på sociala medier under #mynovago