Hoppa till sidans innehåll

Novago hjälper företag motverka corona-virusets negativa effekter!

Novago Företagsutveckling Ab har gått in för högre beredskap gällande rådgivning åt företag i området som lider av effekterna som Corona-viruset för med sig. Under dessa exceptionella förhållanden är det viktigt att inget livskraftigt företag går omkull. Det finns nu en stor efterfrågan på rådgivningsarbete för utvecklingsbolag.

På grund av Coronaviruset har efterfrågan dramatiskt försvagats på många områden, vilket orsakar omedelbara problem för företagens betalningsförmåga och kassahantering. Därför har Finlands Företagare, Kommunförbundet, SUK (Nyföretagarcentralerna i Finland) och SEKES beslutat arbeta tillsammans för att hjälpa företag klara sig igenom dessa prövande tider. Parterna kommer att öka mängden rådgivare samt utveckla gemensamma strategier för att snabbt kunna svara på dessa utmanande situationer. Som medlem i SUK och SEKES kommer Novago snabbt att anta dessa policyer och därmed säkerställa att det finns tillräckliga resurser för rådgivning (särskilt gällande finans, kassaflöde, HR) i en nödsituation.

Inledande åtgärder inkluderar:
• snabbt tilldela personalresurser för att ge råd åt företag i akuta krissituationer;
• undersöka behovet och möjligheten till samarbete med Finnvera och ELY-centralen gällande företagens finansieringsansökningar,
• identifiera frågor där samarbete med organisationer representerande företag, kommuner, andra kommunala organisationer och olika myndigheter behövs;
• göra tydliga riktlinjer och rekommendationer, till exempel gällande samarbete mellan kommuner och föreningar under exceptionella omständigheter.

Organisationerna betonar att människors hälsa är prioritering nummer ett, men att vi nu också bör se framåt. Även i denna exceptionella situation är livskraftiga företags överlevnad avgörande och alla möjliga gamla och nya åtgärder och resurser måste mobiliseras mycket snabbt.

Vi kommer också att uppdatera vår webbplats och lägga till aktuell information om bl.a. statsrådets åtgärder där, så fort de finns tillgängliga. Vi rekommenderar också länken till Företagarnas finskspråkiga webbplats Kaikki Koronasta (https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle). Där uppdateras också information om statens aktiviteter.

Novago hjälper den som vill bli och som redan är företagare. Novago ger råd när man vill starta företag, utveckla verksamheten, internationalisera företaget eller finansiera det samt när man stöter på problem. Man får även hjälp då man ska köpa eller sälja ett företag eller när det blir aktuellt med en generationsväxling. Novago hjälper också med rekrytering och personalförvaltning. Novago Företagsutveckling Ab ägs av fem kommuner i Västra Nyland: Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå.

Kontaktuppgifter: https://novago.fi/sv/kontakt/

Dela

Läs även