Regnbågsturism 16.4.2020

Regnbågsturism

 

Utbildningen sker på distans

16.4 kl. 8.30-12.00

Utbildare: Hannu Medina, Gay Travel Finland

 

Ett omfattande infotillfälle om regnbågsturism

 

Program:

Bakgrunden till regnbågsturism – varför finns det?

Vilka ligger bakom bokstavskombinationen LGBTQ?

 • Sexualitetens mångfald
 • Könens mångfald
 • Regnbågsfamiljer

Potential inom regnbågsturism – business case

 • Resenärspotential i världen
 • Gemenskapsvärden
 • Finland som potentiellt resmål

Vad skall företaget göra för att locka regnbågsturister?

 • Värden
 • Representation
 • Individualitet
 • Känslighet

Exempel från världen och Finland

 • Destinationer som gör LGBTQ marknadsföring
 • Finländska aktörer
 • Förslag till destinationen/DMO:s

Gay Travel Finland websida och We Speak Gay föreningen och sertifikat

 

Utbildare Hannu Medina är specialist inom regnbågsturism. Har har efter år 2015 startat bloggen lifeof2men tillsammans med sin mexikanska man, öppnat Finlands första resesite för sexuella minoriteter, startat podcasten We Speak Gay, föreningen We Speak Gay och grundat We Speak Gay sertifikatet.

Hannu talar om hur viktigt det är att föra fram dessa saker i marknadsföringen och utbildar företag och destinationer i att se mångsidighet som en resurs och en del av företaget. Hans dröm är att bygga ett samhälle där alla och envar kan vara sig själv, på ett tryggt sätt.

Som talare är Hannu en som ger nya insikter och för fram osynliga fördomar och strukturer. ‘Ut ur garderoben’, är en metafor som Hannu använder mångsidigt i sina tal och utbildningar. Hans egen historia fungerar som ett exempel på betydelsen av äkthet i kommunikationen.

___________

 

Utbildningen är avgiftsfri för alla turismföretagare i västra Nyland.

 

Anmälningar tas emot senast on 15.4.2020 via denna länk:

https://response.questback.com/sekesnovagoyrityskehitys/sateenkaarimatkailu16042020

 

Mer info om utbildningen och projektet ger projektledare Alexandra Stoor, alexandra.stoor@novago.fi / 044 700 4199.

Läs mer om projektet på www.novago.fi/sv/welcome