Rekryteringstjänster för företagarna

Att anställa en ny person är ett stort steg både för små och stora företag. Tjänsten Välmående genom rekrytering hjälper dig i alla skeden av rekryteringen. Vi hjälper de sökande hitta ett jobb och ger råd kring viktiga stöd- och utbildningsmöjligheter.

I ett litet företag kan bristen på en anställd ställa allt på sned. Ibland behöver man hjälp under en säsong, ibland under en längre tid. Rekryteringsbehoven bryr sig inte alltid om vad som är en lämplig tid eller plats.

Vi söker rätt person tillsammans med dig. Våra tjänster täcker alla yrkesområden och olika anställningsformer.

Vi ger råd i olika anställningsfrågor. Visste du att man kan få lönestöd för att anställa någon? Vi erbjuder även stöd för olika korta utbildningar när din nya anställda behöver t.ex. ett hygienpass eller arbetssäkerhetskort.

Vid planeringen av utbildning kan man använda t.ex. läroavtal och sammanskaffningsutbildningar som stöds av NTM-centralerna.

Kontakta oss, vi hjälper dig!

 

 

Tiina Lindholm
Tiina Lindholm
Rekryteringstjänster

”Rekryteringstjänsten har varit en helt oersättlig hjälp för oss. Tiden som vi sparat på att söka arbetstagare och hålla otaliga intervjuer är värd mer än guld för oss. Vi har fått helt fantastiska arbetstagare på det här sättet.”

Kaféföretagare som använt tjänsten