ReNew Work

ReNew Work – Rådgivning för företag och arbetssökande

Novago förverkligar ett sysselsättningsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden som pågår under tiden 1.10.2020 – 30.09.2022. Små företag stöds när det gäller tillväxt och hållbar utveckling med hjälp av rekryteringsstöd och utbildning. Man strävar till att eliminera nyckelproblem som har att göra med företagens HR kunnande när det gäller rekrytering. Man berättar om stödmöjligheter som tex. gemensam upphandling, läroavtal, lönestöd osv. Genom rådgivning hjälper man till med eventuella utmaningar kring företagets image, hur den arbetssökande skall tas emot och introduceras i arbetet för att öka effektiviteten och minska kostnaderna. ReNew Work stöder arbetssökanden att genast kunna återgå till arbetslivet eller efter en kort utbildning. Man använder sig av tidigare erfarenheter från motsvarande projekt. Projektet stöds av ett omfattande nätverk av samarbetspartners. Man styr arbetssökanden till dolda arbetsplatser och genom personlig rådgivning strävar man till att förbättra färdigheterna till att söka jobb. Detta främjar jämlik behandling och stöder personer med låg utbildningsnivå. Betydande effekter av projektet kommer att synas genom många nya anställningsförhållanden och välbefinnandet det för med sig.

Tiina Lindholm

Tiina Lindholm

+358 44 479 7009

tiina.lindholm[at]novago.fi

Lojo

Susanna Broman

Susanna Broman

+358 44 768 7375

susanna.broman[at]novago.fi

Raseborg

Sebastian Nyholm

Sebastian Nyholm

+358 44 369 1002

sebastian.nyholm[at]novago.fi

Lojo